Topmenu

Nytt entreprenørselskap i BKK

Fra 2016 har BKK fått et nytt selskap i energikonsernet. BKK EnoTek er et ingeniør- og entreprenørselskap som skal være en totalleverandør av infrastruktur innen energi, lysanlegg og telekommunikasjon.

Forretningsområdene som BKK EnoTek vil jobbe innen, lå før nyttår under selskapet BKK Nett. Når ingeniør- og entreprenørvirksomheten skilles ut i et eget selskap, følger 110 ansatte med fra BKK Nett til BKK EnoTek.

- Myndighetenes regulering av nettselskapene går i retning av at de i større og større grad ønsker å rendyrke monopolvirksomheten. Det vil begrense nettselskapenes muligheter til å selge ingeniør- og entreprenørtjenester eksternt. BKK Nett selger tjenester i dag. Skulle nettselskapet i fremtiden få begrenset anledning til dette, kunne det ført til at BKK måtte bygge ned viktige kompetansemiljøer og arbeidsplasser. Vi ønsker i stedet å satse på denne kompetansen og bygge opp et selskap som kan bli en viktig entreprenøraktør på Vestlandet, sier Hilland.

Til å lede BKK EnoTek, er Ketil Tømmernes ansatt som administrerende direktør. Tømmernes er fra Os og harde siste seks årene vært administrerende direktør for Enwa PMI, et entreprenørselskap innen prosess og distribusjonsnett for vann og fjernvarme. Før dette har han bakgrunn som sportssjef i Norges fri-idrettsforbund, Statoil, Hydro og rådgivende ingeniørvirksomhet.

- BKK EnoTeks forretningsvirksomhet er innen segmenter der det er store utbyggingsplaner og driftsbehov. BKK har en unik posisjon i markedet og høy kompetanse og jeg ser frem til å lede BKKs nye ingeniør- og entreprenørselskap, sier adm direktør Ketil Tømmernes.

– BKK EnoTeks forretningsvirksomhet er innen segmenter der det er store utbyggingsplaner og driftsbehov. BKK har en unik posisjon i markedet og høy kompetanse og jeg ser frem til å lede BKKs nye ingeniør- og entreprenørselskap, sier adm direktør Ketil Tømmernes.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen