Topmenu

Nytt fjernvarmeselskap

Norsenteret Kongsvinger AL og Eidsiva Bioenergi AS har sammen etablert et nytt selskap som heter Kongsvinger Bioenergi AS. Det nye selskapet skal bygge, eie og drifte et biobrenselbasert fjernvarmeanlegg og fjernvarmenett for Kongsvinger med utgangspunkt i Norsenteret på Norsenga.

John Marius Lynne, direktør i Eidsiva Bioenergi AS og styreleder Arne L. Hanestad i Norsenteret Kongsvinger AL undertegner avtalen om etablering av selskapet Kongsvinger Bioenergi AS.

Selskapet skal produsere og levere miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann til private og offentlige administrasjons- og næringsbygg, boligblokker og rekkehus. Selskapet har fått konsesjon for levering av fjernvarme i Kongsvinger og Enova har innvilget støtte til prosjektet.

Eidsiva og Norsenteret Kongsvinger AL har samarbeidet godt siden i 2008 og etableringen av et selskap sammen er en naturlig forlengelse av dette. Vi ser frem til å utvikle det nye selskapet sammen med Eidsiva, forteller styreleder Arne L. Hanestad i Norsenteret Kongsvinger AL.
Dette er et spennende samarbeid om utvikling av fornybar energi i Kongsvinger. Allerede i vår starter vi med utbygging av fjernvarmenett og utvikling av produksjonsprosessen, forteller direktør John Marius Lynne i Eidsiva Bioenergi.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen