Topmenu

Nytt vannkraftverk i Lysebotn

Lyse Produksjon og Implenia har signert hovedkontrakten for bygging av nytt vannkraftverk i Lysebotn. Kontrakten har en verdi på i overkant av 600 millioner kroner.

Denne kontrakten er den første av tre – fire store kontrakter. De andre kontraktene som kommer er kontrakter på turbiner, generatorer, transformatorer og kontrollanlegg.
–Byggingen av vannkraftverket Lysebotn II er samlet sett ett av Lyse sine største enkeltinvesteringer noensinne med en totalkostnad på 1,8 milliarder kroner. Det er også ett av de største opprustning- og utvidelsesprosjekter i nyere tid i Norge, sier prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal i Lyse Produksjon.

Erstatter tidligere kraftverk
Det nye kraftverket skal erstatte dagens Lysebotn kraftverk som i 60 år jevnt og trofast har produsert fornybar energi. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på rundt 1,5 TWh. Dette er en økning på 14 prosent(180 GWh) sammenlignet med eksisterende kraftverk. Produksjonsøkningen skyldes at fallhøyden for 2/3 av produksjonen er økt med 50 meter, samt bedre virkningsgrad på nye aggregater. Kraftstasjonen vil nytte samme nedslagsfelt og magasiner som eksisterende stasjon. Den nye utbygningen skjer innenfor rammen av gjeldende konsesjoner etter Vassdragslovginingen.

Mesteparten av anleggstransporten vil foregå med båt på grunn av beliggenheten innerst i Lysefjorden. Gjennomsnittlig vil 100 personer arbeide med byggingen av kraftverket fra sommeren 2014 til sommeren 2018.

Fra venstre prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal i Lyse Produksjon, konserndirektør energi Ole Gabrielsen i Lyse Energi, administrerende direktør Rune Reinertsen i Lyse Produksjon, prosjektdirektør tunnel Tormod Stigen i Implenia og administrerende direktør Petter Vistnes i Implenia under signering av kontrakten.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen