Topmenu

Økt fallhøyde gir mer kraft

E-CO Energi ønsker å utvide dagens Hol 1 kraftverk med et nytt aggregat kalt Hol 1 Stolsvatn. Kraftverket vil utnytte fallet mellom Stolsmagasinet og Storåne i Hovet på en bedre måte. Fallet på det produserte vannet vil øke slik at produksjonen økes med 72 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 3 600 husstander. Konsesjon for kraftverket er sendt NVE.

–Denne utbyggingen vil utnytte den eksisterende reguleringen bedre og mer effektivt. Vi får rett og slett mer energi ut av hver dråpe. Det er en skånsom utbygging som gir en betydelig produksjonsøkning, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, foto: E-CO Energi.

–Denne utbyggingen vil utnytte den eksisterende reguleringen bedre og mer effektivt. Vi får rett og slett mer energi ut av hver dråpe. Det er en skånsom utbygging som gir en betydelig produksjonsøkning, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, foto: E-CO Energi.

Planen er å bygge et nytt aggregat på ca. 140 MW i fjellhall innenfor dagens kraftstasjon Hol 1 i Hovet. Inntaket vil være i Stolsvatn nær Stolsdammen. Vannet vil føres i en ca. 15 km lang tunnel til fjellhallen, og ut i en ca. 700 meter lang tunnel og kanal til Storåne nedstrøms dagens utløp. Utbyggingen innebærer at man får utnyttet de tilgjengelige vannressursene fra et høyere nivå enn i dag. Tilleggsproduksjonen er beregnet til 72 GWh, en økning på ca. 10 prosent i forhold til dagens produksjon i anlegget. Det planlegges for at driftsmønsteret videreføres, med høy produksjon i vinterhalvåret og lavere i sommerhalvåret.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen