Topmenu

Økt Trafoproduksjon

I 2007 begynte ordremengden å ta seg kraftig opp og vi måtte ta grep for å effektivisere produksjonen. En del av maskinparken var begynt å blir noen år, og automasjonsgraden på disse «gamle» maskinene var ikke tilstrekkelig. –Vi hadde derfor behov for nye maskiner, og i 2008 startet vi for alvor opp prosessen med å fornye maskinparken, sier Steinulf Grøvik fabrikksjef ved Møre Trafo.

Ved å skifte ut maskiner og øke automatiseringstakten hos trafoprodusenten Møre Trafo AS i Sykkylven har selskapet økt produksjonen av trafoer med ca. 25 prosent, sier Steinulf Grøvik og teknisk sjef/fabrikk Knut Stadheim i et intervju med Volt.

Steinulf Grøvik og Knut Stadheim la fram en skisse for styret i Møre Trafo hvor de skisserte opp hva de mente behovet var og vi har fra 2008 og fram til i dag investert et sted mellom 30 og 35 millioner kroner i nye maskiner og nytt utstyr. Vi har i ettertid lagt fram en rapport om hva vi hadde som målsetning med investeringen og hva vi har oppnådd, og på alle plasser har vi oppnådd det vi ønsket og hadde som målsetning.

Vi skal fortsette med prosessen, og vi er ikke i mål, dette er en kontinuerlig prosess, sier de i kor. Antall produserte enheter var i 2008 ca. 45 produserte transformatorer i uken. I dag ligger vi på ca. 60 trafoer i uken. Vi har i samme tidsrom redusert litt på bemanningen, tatt bort en del skiftordning og fått mindre overtidstimer, les mer i Volt nr 1-2013

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen