Topmenu

Om Volt

Magasinets målgrupper
Volt dekker hele det elektrotekniske fagområdet fra elkraft til elektronikk. Bladet har stoff fra produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk kraft, i tillegg til tilhørende fagområder som automasjon, teleteknikk, kontroll- og styringsteknikk og anvendelser av elektroteknikken i full bredde.

Temaer
Kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon, nye energiformer, enøk og kraftomsetning.

Produktområder
Utstyr for kraft- og varmeproduksjon, nye teknologier (energiomforming, transport og anvendelse), nye alternative energiformer, bioenergi, varmepumper, vindkraft, naturgass, fjernvarme, vannbåren energi, reservekraft, transmisjon- og distribusjon, master og linjemateriell, måle- og kontrollutstyr, fordelingsutstyr og koplingsanlegg, maskiner og hjelpemidler for kontroll, oppfølging og rydding av linjer, anleggsmaskiner, arbeidsplattformer og annet utstyr, kommunikasjon og bredbånd, IT-løsninger for energibransjen, kompetanse og rekruttering og ENØK.

Distribusjon
Volt distribueres til personell innen kraftforsyning, energiverkene og nettselskapene, styremedlemmer og eierrepresentanter, produsenter, leverandører og konsulenter, større kraftforbrukere, elektroavdelingene i industrien, skips- og offshoremiljøer, rådgivende ingeniører og konsulentfirmaer, universiteter og høyskoler, automatiserings og elektronikkmiljøer, IT-industrien og el-entreprenører.

Redaksjonelle prinsipper for Volt – voltmag.no
Volt og dette nettsted er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen