Topmenu

Ombygging og utvidelse av koblingsstasjon i Troms

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon for ombygging og utvidelse av Mestervik stasjon i Balsfjord kommune i Troms.

Konsesjonsvedtaket innebærer at det eksisterende koblingsanlegget blir revet og erstattet med et nytt og oppgradert anlegg. Det foreligger også tillatelse til å oppføre et nytt kontroll- og servicebygg. Statnett planlegger byggestart til høsten og idriftsettelse av anlegget innen utgangen av 2013.

Med en ny koblingsstasjon i Mestervik vil kraftforsyningen i regionen bedres. Ikke minst under bygging av 420 kV ledningen mellom Ofoten og Hammerfest vil Mestervik koblingsanlegg være svært viktig å ha på plass.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen