Topmenu

Ønsker mer vannkraft

Hele 53 prosent av Norges befolkning er helt eller delvis enige i at mer vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål. Samtidig mener 7 av 10 nordmenn at dagens vannkraftutbygging kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep.

Tallene gjenspeiler den sterke posisjonen vannkraft generelt har i befolkningen, ved at hele 9 av 10 nordmenn har et positivt inntrykk av vannkraft som energikilde. Siden forrige måling i mai 2009, har andelen svært positive steget med 5 prosentpoeng til 58 prosent.
Ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål. Klimaendringene har gjort ny kraftproduksjon fra vannkraft mer aktuelt. Samlet sett viser resultatene at et flertall av nordmenn stiller seg positive til moderat utbygging av vannkraft i Norge, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup.

Positive til vannkraft
Tallene gjenspeiler den sterke posisjonen vannkraft generelt har i befolkningen, ved at hele 9 av 10 nordmenn har et positivt inntrykk av vannkraft som energikilde. Siden forrige måling i mai 2009, har andelen svært positive steget med 5 prosentpoeng til 58 prosent. Fortsatt er 42 prosent av befolkningen enige eller delvis enige i statsminister Jens Stoltenbergs formulering fra 2001 om at tiden for store vannkraftutbygginger er forbi. Likevel viser undersøkelsen at folk i kommuner der vannkraften allerede er bygd ut, er blant de aller mest positive til vannkraft.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen