Topmenu

Oslo kommunes Miljøpris

Color Line Oslo har mottatt Oslo kommunes miljøpris 2012 for etablering av norges første anlegg for høyspent landstrøm. Color Magic og Color Fantasy er de to første skipene i Norge som får ren strøm fra land når de ligger til kai.

Dette reduseres CO2-utslippene med 3000 tonn i året som tilsvarer utslipp fra 1700 biler årlig. I tillegg reduseres NOx-utslippene med 50 tonn i året. Med overgang til landstrøm, har Color Line fjernet et av byens største punktutslipp og på denne måten bidratt til at Oslo kan bli en lavutslippsby.

–Dette er en viktig anerkjennelse for Color Line, og ikke minst for Color Line Marine og de ansatte i maskinen om bord på Color Magic og Color Fantasy. Anlegget vårt er blitt internasjonal standard for høyspent landstrøm, som er en fjær i hatten for norsk kvalitetsskipsfart og Color Lines evne til innovasjon og samfunnsansvar» sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, når han mottok prisen på vegne av Color Line.

Byrådsleder Stian Berger Røsland stod for selve overrekkelsen under Bymiljøkonferansen 2012, hvor temaet var "Oslo - Europas grønne hovedstad i 2016?"

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen