Topmenu

Otera tildelt prestisjeprosjekt i Nordland

- Vi vil ha flere dedikerte ressurser fra Otera som skal jobbe fulltid på prosjektet, så dette er en verdifull kontrakt for virksomheten, sier senior prosjektleder i Otera, Kim Holteberg.

– Vi vil ha flere dedikerte ressurser fra Otera som skal jobbe fulltid på prosjektet, så dette er en verdifull kontrakt for virksomheten, sier senior prosjektleder i Otera, Kim Holteberg.

 

Oppdraget for Nordlandsnett innebærer at Otera skal bygge en 15 km lang høyspentledning mellom Svartisen kraftverk og Halsa transformatorstasjon i Nordland.

Nordlandsnett eier regionalnettet mellom Mo i Rana og Fauske / Bodø og distribusjonsnettet i Bodø, Beiarn, Gildeskål og Saltdal kommune, og overfører strøm til 32.000 abonnenter i disse kommunene. Prosjektet er krevende, på grunn av mye ulendt terreng. I prosjektet blir det brukt helt nye komposittmaster av sterkere og lettere materiale. Resultatet er at beboere og industri i midtre Nordland vil få langt bedre stabilitet og kvalitet på strømleveransen.

Det skal totalt settes opp 65 mastepunkt som inneholder to til tre komposittmaster per punkt, til sammen settes det opp 149 komposittmaster.

Otera er en solid aktør innen linjebygging i Norge, og ifølge kontrakten skal det leveres materiell og arbeid, samt at Otera vil være ansvarlig for andre underentreprenører i prosjektet.

- Etter en totalvurdering av flere tilbydere falt valget på Otera. De leverte det mest fordelaktige tilbudet med tanke på pris, kvalitet, gjennomføringsevne og miljø, sier prosjektleder i Nordlandsnett, Trond Storjord.

Dette er et stort og viktig prosjekt for sørlandsbedriften Otera, og arbeidet varer til desember 2016.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen