Topmenu

Otera XP dobler omsetningen

Første halvår for 2015 viser solid vekst i Otera XP. Sammenlignet med første halvår i fjor, har virksomheten nesten doblet omsetningen. Hittil i år rapporterer Otera XP om en omsetning på 66 millioner kroner.

Utbygging av 4G-nett fører til høy aktivitet i telecom-markedet. Otera XP leverer entreprenørtjenester til blant annet Netcom, og opplever solid vekst som følge av utbyggingen det siste året.

Solid vekst siden 2013
Ved utgangen av juni måned, hadde Otera XP en omsetning på 66 millioner NOK. Dette er nær en dobling fra første halvår både i 2013 og 2014, da var omsetningen på rundt 35 millioner NOK. Rolness er fornøyd med veksten: – Det er stor etterspørsel i telekom-bransjen, og dette bidrar til de positive resultatene. Men denne bransjen er kjent for store svingninger, og det må vi hele tiden ta høyde for, sier Rolness. Otera XP styrer like fullt mot en omsetning på rundt 110 millioner NOK. Fjorårsomsetningen var på 93 millioner NOK.

Utvider 4G-kapasiteten
Det siste året har selskapet gått fra 34 til 51 ansatte, hvorav alle er fra Skandinavia. Samtidig som antall ansatte og omsetning øker, utvider Otera XP tjenestespekteret, og tilbyr nå mer helhetlige løsninger. Otera XP er en foretrukket leverandør hos blant annet NetCom. Her har Otera XP levert 40 prosent av selskapets 4G-utbygging. Høy kompetanse blant de ansatte er avgjørende for å levere gode tjenester. – Tidligere har Otera XP vært rendyrket på å bygge basestasjoner. Nå tilbyr vi hele tjenestespekteret fra planlegging og design til idriftssetting, sier administrerende direktør i Otera XP, Ørjan Rolness. Neste prosjekt for NetCom starter i midten av august. Da begynner Otera XP arbeidet med å utvide kapasiteten på 4G-nettet. Otera XP har kontrakt på 30 prosent av denne utvidelsen.

–Det er et voldsomt kjør for å få bedre dekning og hastighet på mobildata. Utbyggingsfokuset har eskalert kraftig, og midt i dette står Otera XP som leverandør, sier administrerende direktør i Otera XP, Ørjan Rolness her sammen med montør på Gardermoen.

–Det er et voldsomt kjør for å få bedre dekning og hastighet på mobildata. Utbyggingsfokuset har eskalert kraftig, og midt i dette står Otera XP som leverandør, sier administrerende direktør i Otera XP, Ørjan Rolness her sammen med montør på Gardermoen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen