Topmenu

På fabrikktest i Finland

Troms Kraft Nett bruker VEO som en av leverandørene på sitt pågående prosjekt, og er i Finland i forbindelse med en fabrikktest. De har foreløpig ikke investert i en av de prefabrikkerte trafostasjonene, men har fått øynene opp for at en slik løsning kan være aktuell i fremtiden, selv om de også ser utfordringer.

– Vi har ikke kjøpt en slik prefabrikkert trafostasjon, men de er veldig interessante å se på. I fabrikkhallen setter de bare containeren inn mot en luke, og så monterer de alt inn, før de setter det sammen som et hus. En spennende løsning, sier Anne Lise Hansen, som er fagsjef for trafostasjoner i Troms Kraft Nett.

– Med en slik løsning ser det ut som man sparer veldig mye tid på byggedelen?

– Ja, den kommer i to deler på en trailer, og så heiser de bare disse på plass. Men vi har kanskje vært litt konservative i vår bransje; vi vil gjerne ha et toalett og et spiserom, lagerplass, og sambandsutstyr på en spesiell måte. Men jeg ser muligheten for å bruke denne type løsning som en slags bypass-ordning mens man bygger om en gammel stasjon, sier hun.

– Ja, og det kan vel bli aktuelt fremover, for det skal vel bygges om en del stasjoner?

– Ja, vi har mange gamle stasjoner, både fra 60-, 70- og 80-tallet. På 90-tallet, da energiloven kom, ble det en stopp på alt sammen. Så har vi bare bygget noen få, små på 2000-tallet. Den gangen kunne vi kanskje ha brukt en slik løsning, men da visste vi ikke om den. Men nå ser jeg for meg at de fleste som skal bygge om de gamle stasjonene vil få en utfordring med hva de skal gjøre i mellomtiden. Vi kan jo ikke si til folk at de blir uten strøm i noen måneder, sier Hansen.

Troms Kraft Nett har nå sin trafostasjon nummer 27 under bygging.

–Vi har spenning på 66 eller 132 kV inn, og transformerer ned til 22 eller 11 kV, og så har vi transformatorer som er fra 7 MVA opp til 120 MVA.

– Så nå er dere her i Vaasa for å sjekke at alt er i orden med den nye stasjonen?

– Ja, det som kalles FAT (Fabric Acceptance Test), eller fabrikktest som vi ville kalt det på norsk. Senere skal vi gjøre en ny test på stasjonen, SAT (Site Acceptance Test).

– Er det første gang dere er i Finland?

– Ja, det er første gang vi kjøper hos VEO, for de startet jo det norske kontoret først i 2007. Vi ville ikke være de første til å bestille fra dem, og heller avvente andres erfaringer. Vi tenkte at språk kunne bli et problem, men når de startet en norsk avdeling og begynte å få referanser, ble det mer interessant. De var inne og ga tilbud på et prosjekt hos oss i 2011, men da var vi litt skeptiske til konseptet og utstyret deres, for det lignet litt på noe gammelt vi hadde, forteller Anne Lise Hansen. Hun forteller at språkforskjellene ikke har medført de store utfordringene, ettersom VEOs representanter er svensktalende. Likevel er det enkelte ord og uttrykk som krever litt ekstra tolkning.

Les mer i Volt nr 4 – 2014

En spennende løsning, sier Anne Lise Hansen, fagsjef for trafostasjoner i Troms Kraft Nett her sammen med Stein-Werner Bergli, Troms Kraft Nett, Kenneth Snellmann, VEOs prosjektsjef og Andreas Nordin.

En spennende løsning, sier Anne Lise Hansen, fagsjef for trafostasjoner i Troms Kraft Nett her sammen med Stein-Werner Bergli, Troms Kraft Nett, Kenneth Snellmann, VEOs prosjektsjef og Andreas Nordin.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen