Topmenu

På vei mot et historisk kraftløft

130 milliarder kroner. Det er størrelsen på investeringene som er planlagt for det norske kraftnettet lokalt, regionalt og nasjonalt fram mot 2020. Dette innebærer en tredobling sammenlignet med perioden 2001-2010 og kalles derfor et historisk løft av en infrastruktur som er under teknisk forfall, men som all økonomisk aktivitet i samfunnet vårt er avhengig av.

For hver krone som investeres i det norske kraftnettet fram mot 2020 får samfunnet mellom 3 og 4 kroner tilbake. Det kom nylig frem i en fersk rapport, skrevet på oppdrag fra Energi Norge og Statnett.

Investeringene er samfunnsøkonomisk lønnsomme med god margin, stadfester rapporten, som bekrefter at det er en sammenheng mellom nettutbygging og ulike samfunnsmål. Som det påpekes er kostnadene ved de planlagte investeringene høye, både direkte – i form av arbeidskraft, råvarer og utstyr – og indirekte via naturinngrep. Men for hver krone som investeres i kraftnettet får samfunnet likevel 3-4 kroner tilbake.

Som følge av bygging av nytt nett og ny produksjon vil også 15 000 nye arbeidsplasser sikres årlig fram mot 2020 innen energibedrifter, entreprenørvirksomheter, leverandørindustri og tjenesteyting på lokalnivå, og når anleggene går over i driftsfasen, vil de gi rundt 4 500 nye, varige arbeidsplasser, ifølge rapporten.

Les mer i Volt nr 2-2013.

130 milliarder kroner. Det er størrelsen på investeringene som er planlagt for det norske kraftnettet lokalt, regionalt og nasjonalt fram mot 2020, foto: Statnett

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen