Topmenu

Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Arild Kjærnli har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet. Arild Kjærnli er utdannet Handelsøkonom og har arbeidet innenfor kommunikasjon, salg og markedsføring i hele sin karriere. Han har ledererfaring fra ledende bedrifter som Telenor, Shell […]

Continue Reading 0

Govddesåga kraftverk offisielt åpnet

Govddesåga kraftverk ble offisielt åpnet 8. august. På åpningen fikk SKS besøk av statsråd Kjetil Solvik-Olsen og ordfører i Beiarn kommune, Monica Sande. Sammen med konsernsjef Steinar Pettersen, foresto disse markeringen med taler og snorklipping. Ellers ble kraftverksåpningen markert med omvisning og besøk fra flere som på ulikt vis har bidratt til realiseringen av Govddesåga […]

Continue Reading 0

Positiv prosess i Ballangen Energi og Nordkraft

Ballangen Energi og Nordkraft er i en positiv dialog der sammenslåing av strømnettet er den største av flere endringer. Det mest omfattende grepet er at Nordkraft kjøper nettet til Ballangen Energi. Ballangen Energi beholder sin kraftproduksjon og kan bruke inntekter fra salg av nettet til å øke denne, ved å realisere konsesjonen selskapet får til […]

Continue Reading 0

Vil etablere Nord-Norges største strømselskap

Eierne av Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS ønsker å slå sammen kundeporteføljene innen salg av strøm. Det legges til grunn en strategi om fremtidig vekst, ikke bare organisk, men også gjerne gjennom strukturelle grep med andre aktører i landsdelen. Eierne av de respektive selskapene mener det er viktig å sikre at kritiske kompetansemiljøer forblir […]

Continue Reading 0

Vinner avtale med Nordkraft Nett AS

Rejlers Elsikkerhet AS har inngått kontrakt med Nordkraft Nett AS om utførelse av tilsyn på boliger og hytter i Narvik Kommune. I tillegg inneholder avtalen opsjon på tilsyn i Ballangen. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elsikkerheten i forsyningsområdene sine. Tilsynet utføres gjennom «Det lokale eltilsyn», som blant annet skal påse at elektriske installasjoner […]

Continue Reading 0

E-CO Energi overtar Hafslunds vannkraftproduksjon

E-CO Energi har kjøpt 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA. All annen virksomhet enn vannkraftproduksjon er nå skilt ut fra dette selskapet. Overtakelsen medfører at E-CO Energi styrker posisjonen som Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 13 TWh. Oslo kommune offentliggjorde 26. april en betydelig omstrukturering av kommunens eierskap i energisektoren. […]

Continue Reading 0

Skal bytte 22 000 stk HQL armaturer til LED for Bymiljøetaten i Oslo kommune

Nettpartner Drift, avdeling Oslo skal bytte 22.000 stk. HQL armaturer til LED for Bymiljøetaten i Oslo kommune. Den største delen av utskiftningsavropene er utenfor bykjernen i boligstrøk, men det vil også være noe utskiftning på wirestrekk og på stolper i sentrum. To kontrakter fra kommunen Den første avtalen er en Armaturavtale hvor Oslo kommune inngikk […]

Continue Reading 0

Nå legges strømkabelen til Tyskland

Leggingen av en undersjøisk strømkabel mellom Norge og Tyskland har startet. De første meterne er lagt på sjøbunnen i Vollesfjord i Vest-Agder. Den nye kabelen, NordLink, vil være en av verdens lengste undersjøiske strømkabler når den er ferdig og vil for første gang knytte det norske og det tyske strømnettet direkte sammen. Hele forbindelsen vil […]

Continue Reading 0

Eidsiva Vannkraft AS overtar driftsoppgaver for GLB

Styret i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) har fattet vedtak om overføring av driftsoppgaver til Eidsiva Vannkraft AS. Det innebærer at de ansatte i GLB overføres til Eidsiva Vannkraft 1. juli 2017. Overføringen er behandlet i styret i Eidsiva Vannkraft. Hensikten med samordningen av organisasjonene er å utvikle fagmiljøer og ta ut synergier ved den […]

Continue Reading 0

TrønderEnergi blir større

Kvikne og Rennebu Kraftlag overdrar virksomhet til TrønderEnergi. På et ekstraordinært årsmøte i Kvikne og Rennebu kraftlag (KRK) ble det bestemt å overdra nett- og strømsalgsvirksomheten i KRK til TrønderEnergi. Transaksjonen skjer til markedspris, og partene er enig om at beløpet ikke offentliggjøres. Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen