Topmenu

Færre leverandørskifter i første kvartal 2017

Det ble gjort 23% færre leverandørskifter for husholdninger i første kvartal 2017 enn for tilsvarende periode i 2016. NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Blant næringskundene ble det foretatt 18 200 leverandørskifter i 1. kvartal 2017, som er 6 % lavere sammenlignet med tilsvarende […]

Continue Reading 0

Bygger Norges største vindpark

Otera står for alt det elektriske arbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund. Ingen andre norske vindparker vil produsere like mye energi som Egersund vindpark når den står ferdig i desember 2017. Nesten 400 GWh er nok til å dekke det årlige strømbehovet til 20.000 husstander. På oppdrag fra Veidekke bygger Otera et internt […]

Continue Reading 0

Agder Energi satser i Tyskland

Agder Energi har gjennom satsingen i det tyske kraftmarkedet fått tilgang til børsene som håndterer forvaltning av fornybar energi og optimering av desentral produksjon samt forbrukerfleksibilitetsmarkedene. – Tyskland har de senere årene jobbet målrettet for å få mer fornybar energi inn i kraftnettet. For oss er vannkraften grunnleggende for å få mer fleksibel kraft til […]

Continue Reading 0

Utvider vindparken i Norge med 40 MW

Vindparken Midtfjellet utvides med 11 Nordex-turbiner av typen N117 med en nominell effekt på 3,6 MW Den installerte kapasiteten til parken økes dermed med 40 MW til hele 150 MW. –Vi ser frem til å kunne utvide det vellykkede samarbeidet med våre norske partnere. De siste månedene har vist hvilken verdiskapning det er mulig å […]

Continue Reading 0

Vurderer felles produksjonsselskap på Vestlandet

BKK ser på muligheten for å etablere et felles produksjonsselskap på Vestlandet sammen med Hydro og SFE. Selskapet kan bli en av de største vannkraftprodusentene i Norge. BKK og SFE inngikk tidligere i vår en intensjonsavtale om å utrede et felles vannkraftselskap med delt ansvar, noe som innebærer at morselskapene vil bestå, men at kraftstasjonene […]

Continue Reading 0

Inviterer energibransjen til fagsamling

Hvilke kompetansekrav gjelder Leder for sikkerhet? Hvordan sikrer du at ditt utenlandske personell har kompetansen de trenger? Hvilke utfordringer har energibransjen med ekomnett? Kjenner du til kravene for anleggskonsesjon og søkeprosessen? Bruker du Sikkerhetskort.no? Møt blant annet DSB, NVE og NEK når Trainor inviterer til fagsamling for energibransjen. -Bransjen har etterspurt en fagsamling og kommet […]

Continue Reading 0

Strømnettet må tåle ekstremvær

Statnett må ta hensyn til mer ekstremnedbør, flere flommer, skred og høyere temperaturer når de bygger strømnett for fremtiden. Det går fram av en rapport Statnett har fått laget om klimaendringenes betydning for deres anlegg. Snø, is og vind er de værforholdene som skaper størst problemer for driften av kraftnettet. – Samtidig som klimaendringene går […]

Continue Reading 0

Bedre koordinering mellom nettselskap

Mer småskala produksjon av strøm, nye digitale løsninger og mer fleksible strømkunder fører til at distribusjonsnettet får en stadig større betydning for kraftsystemet. NVE utvider derfor de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettene nærmest strømkundene. – Vi ser at ny teknologi og nye forretningsmodeller gjør at bruken av strømnettet endrer seg, og det er […]

Continue Reading 0

Statnett vil videreføre prøveordning for å øke strømreservene på Østlandet

Statnett har hatt behov for økt volum av strømreserver på Østlandet (prisområde NO1) og gjennomførte derfor en prøveordning i januar og februar 2017. Nå skal prøveordningen videreføres. Østlandet er det området i Norge med høyest forbruk og lavest tilgang til regulerbar produksjon, derfor var det kortsiktige målet med prøveordningen å øke tilgjengelig reservevolum ved at […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen