Topmenu

Kjent i bransjen Reidar Jøsok

Oljen har definitivt betydd mye for den norske velstanden. Men hvor hadde vi vært uten den enorme kollektive innsatsen for å elektrifisere vårt langstrakte land etter andre verdenskrig? Det er Reidar Jøsok som stiller det nærmest retoriske spørsmålet. Bransjemannen som har vært med på hele reisen, og som på sine eldre dager fremdeles evner å […]

Continue Reading 0

Vokse kontrollert og ha god bakkekontakt

Jøsok Prosjekt er navnet på det tradisjonsrike firmaet som Reidar Jøsok startet. Det velrennomerte selskapet har alltid hatt en ufravikelig tro på egne verdier. Jøsok-metoden er å ta vare på folk, lære dem opp, vokse forsiktig og ha veldig god bakkekontakt. I dag har de 22 ansatte en gjennomsnittlig ansettelsestid på rundt 15 år. Roger […]

Continue Reading 0

Skal skape høyere kundelojalitet

Smart:liv er et relativt ungt selskap, etablert av Ringeriks-Kraft og eSmart Systems. Med sin bakgrunn fra henholdsvis kraftbransje og teknologi har de utviklet en plattform for abonnementstjenester innen strømstyring – som de også tror vil bidra til merinntekter og høyere kundelojalitet. – Gjennom AMS kan forbrukeren overvåke strømforbruket sitt på en helt annen måte enn […]

Continue Reading 0

Rejlers har ambisiøse vekstplaner i Norge

Ingeniørfirmaet Rejlers skal de neste tre årene øke omsetningen med 100 millioner kroner – hvert år. – Vi har de beste folkene og de beste idéene. Vi skal lede an i digitaliseringen av energiforsyningen, sier Peter Rejler, tredjegenerasjons eier og konsernsjef i den nordiske rådgivende ingeniørbedriften Rejlers. Veksten i Norge skal ifølge Peter Rejler delvis […]

Continue Reading 0

Investerer for vekst

Norsk Wavin AS er en del av et stort internasjonalt konsern, og her til lands er de en betydelig aktør innen VVS, VA og kabelvern. De opererer i segmenter som samferdsel, kommunalteknikk, bygg, energiforsyning og telekommunikasjon. I disse dager er de i ferd med å modernisere fabrikken sin i Høland, der det foregår mye produksjon […]

Continue Reading 0

Bølgekraftverk

Waves4Power er det tredje selskapet som tester ut bølgekraftverk ved Runde på Mørekysten. Tidligere prosjekter har vært mislykket, men nå tyder alt på at det svenske selskapet og deres samarbeidspartnere har knekt koden. Produksjon av marin energi og andre tilleggsprodukter kan dermed snart være tilgjengelig for flere aktuelle næringer. – Vi har valgt å kalle […]

Continue Reading 0

Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS

NVE skal oppdatere «Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem», og har bedt Sintef evaluere den eksisterende veilederen fra 2012. Sintef oppfatter den eksisterende veilederen som god, men anbefaler utdyping og klargjøring på noen områder. Måle- og avregningsforskriften fastslår at avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket […]

Continue Reading 0

Gassisolerte og luftisolerte bryteranlegg

I en ny NVE-rapport sammenlignes gassisolerte med luftisolerte bryteranlegg. Det er sett på kostnader, miljø- og klimapåvirkning, samt viktige forhold ved forsyningssikkerhet Bakgrunnen for rapporten er at det blir mer vanlig å søke konsesjon for gassisolerte bryteranlegg (GIS) fremfor luftisolerte ved nybygging eller reinvestering i transformatorstasjoner. Gassisolerte bryteranlegg inneholder gassen SF6 som har veldig gode […]

Continue Reading 0

Utstiller nr. 100 på plass

Utstiller nr. 100, Defa AS er nå på plass. De er tilbake på Eliaden med hele 220 m2, sier en gledestrålende prosjektdirektør Svein Arnesen. – Dette er helt fantastisk og vi ligger langt foran skjema! Vi er har så vidt startet salgsjobben. Dette er forhåndsbestillinger og utstillere som har registrert seg på hjemmesiden vår – […]

Continue Reading 0

Rammeavtale med Oppland Fylkeskommune

Rammeavtalen omfatter rådgivertjenester innen Oppland Fylkeskommune sine aktuelle bygg og anlegg i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Nord-Fron, Sør Fron og Ringebu kommuner. Avtalen dekker både fagområdene RIE (rådgivende ingeniør elektro) for både lavspent og høyspent i tillegg til UKRIE (Uavhengig kontroll rådgivende ingeniør Elektroteknikk) Rammeavtalen er på to år med opsjon på ytterligere ett år pluss […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen