Topmenu

Skal erstatte dagens oljekjeler

En ti år lang energistrategi er i ferd med å fullføres i Borregaard Sarpsborg. Et nytt biobasert topplastanlegg til 600 millioner kroner er under planlegging og skal erstatte dagens oljekjeler med miljøvennlig energi. Alt dampbehov vil dermed dekkes av fornybare kilder og avfall, og selskapets CO2-utslipp reduseres med ytterligere 80.000 tonn.

Continue Reading 0

Ønsker mer vannkraft

Hele 53 prosent av Norges befolkning er helt eller delvis enige i at mer vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål. Samtidig mener 7 av 10 nordmenn at dagens vannkraftutbygging kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep.

Continue Reading 0

Ny kraft i Matrevassdraget

BKK har åpna sitt 30. kraftverk, bygd utan nye reguleringar. Krokevatn kraftverk i Matrevassdraget vil produsera vel 13 GWh i året, som tilsvarar det samla straumforbruket til alle hushaldningane i Masfjorden.

Continue Reading 0

Komplett vindkart over Norge

Havområdene utenfor Rogaland og deler av Finnmark har spesielt gode vindressurser for vindkraftutbygging, men også skogområder på Østlandet kan være godt egnet for vindkraftutvikling. Det er Kjeller Vindteknikk som på oppdrag fra NVE har utarbeidet et komplett vindkart som omfatter ressursene både til lands og til havs.

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen