Topmenu

PEA-messen integreres i Eliaden

PEA-messen, som er en fagmesse for automatisering og instrumentering i industrien og VA-sektoren, slås sammen med Eliaden. Målsettingen er å forene kreftene for å videreutvikle et samlet automatiseringsområde på Eliaden og markedsføre automatiseringsfaget sterkere overfor landbasert industri.

–Integrasjonen av PEA-messen vil styrke automatiseringsmiljøet på Eliaden. Dette vil gjøre arrangementet enda mer attraktiv for både utstillere og besøkende, sier Helge Bjørhall og Per Kølner, gründere av PEA-messen.

I midten Nils-Erik Magnell, prosjektdirektør for Eliaden 2014 og PEA- gründerne Helge Bjørhall (t.v.) og Per Kølner (t.h.) gleder seg til å arbeide for et styrket automatiseringsmiljø på Eliaden 2014, fotograf John Petter Reinertsen.

–Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle Eliade-konseptet. Integrasjonen av PEA-messen er en viktig del av denne prosessen. Det er stort behov for mer automatisering i norsk industri. Med denne utvidelsen blir Eliaden en enda mer komplett arena for å vise bredden på hva som tilbys av produkter, løsninger og tjenester, sier Nils-Erik Magnell, prosjektdirektør for Eliaden 2014.

–Vi tar med oss det beste fra begge messekonseptene for å legge forholdene enda bedre til rette for aktørene på fagområdet, sier Magnell, som opplyser at utstillerne blir samlet i et eget miljø. Her kan de også gjennomføre egne aktiviteter. Helge Bjørhall og Per Kølner oppfordrer automatiseringsleverandørene til å melde seg på Eliaden neste år. –Med flere utstillere og større bredde blir Eliaden enda mer interessant. Når de to messene nå er samlet, er det langt større muligheter til å markedsføre fagområdet på en god måte.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen