Topmenu

Planlagt kraft får nett i Sør-Rogaland

Statnett har mottatt søknader for nettilknytning for 760 MW ny produksjon mellom Feda og Stokkeland i Sør-Rogaland, og sier ja til hele volumet. Dette er ett av de områdene som inngår i Statnetts nye tildelingsordning for nettkapasitet.

Statnett innførte før sommeren en ordning for tildeling av ledig nettkapasitet. Området mellom Feda og Stokkeland i Sør-Rogaland er ett av tre områder som inngår i ordningen. For dette området skal ordningen håndtere en nettbegrensning som tillater inntil 700 MW ny produksjon.

Statnett har nå mottatt søknader for tildeling av 760 MW ny produksjon innenfor området med begrensning, samtidig som flere av aktørene har bedt Statnett revurdere grensen på 700 MW slik at alle prosjektene kan få plass. –Vi har valgt å gi alle som nå har søkt muligheten til å realisere sine prosjekter, sier seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett. I søknadene om nettkapasitet søker alle om tildeling for så store vindparker som de har fått konsesjon på. Samtidig signaliserer utbyggerne at det er lite sannsynlig at alle parkene vil bli bygget ut med full størrelse. I tillegg tar vi høyde for at ikke alle prosjektene blir bygget ut innenfor fristen de har fått tildelt nettkapasitet.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen