Topmenu

Polen som messedestinasjon

Etter over 30 år i bransjen kan Kjell Dehli i Scanexpo trygt kalles for en messeekspert. Som representant for den store, svenske messen Elfack, besøker han årlig EnergeTab. Han mener både import- og eksportbedrifter innen det elektrotekniske området i Norge vil ha stor nytte av å reise til Polen for å utforske muligheten denne messen tilbyr.

– Dette er en av de desidert største elektrotekniske messene i Europa, med 750 utstillere, og stort sett alle aktører av en viss størrelse i Sentral- og Vest-Europa er på plass. Mange av løsningene man finner der, er kanskje ikke er introdusert i Skandinavia enda. Selv om man har noen andre utgangspunkt for energien i Sentral-Europa, og en del løsninger ikke nødvendigvis er relevante for Skandinavia, er det en del produkter som kan anvendes hos oss, men hvor man fortsatt ikke har sjekket markedsmulighetene, sier Dehli.

Han mener den elektrotekniske bransjen i Norge med fordel kunne følge litt med på en slik markedsplass i det sentrale Europa.

– Det er et enormt utvalg av produkter, leverandører og produsenter. Enten lærer man disse å kjenne på et litt tidlig tidspunkt, eller så lærer man dem å kjenne når de kommer for fullt i vårt eget marked, som de før eller senere gjør. Da er det alltid en fordel å være litt forberedt. Dette er en god grunn til at flere burde reise på denne messa. Norsk bransje ville være tjent med dette.

I år var det ingen norske utstillere på plass, og bare et par norske firmaer hadde representanter der.

– Jeg vil tro at disse kanskje har noe samarbeid med polske produsenter eller underleverandører. Mange norske firmaer ser på muligheten for dette, og hvis de skal få kunnskap om bransjen i Polen, finnes det neppe noe bedre sted å se på leverandører, samarbeidsmuligheter og nye løsninger, mener Kjell Dehli.

Les mer i Volt nr 7 – 2015

Elfack har selv en veldig sterk vekst i antall polske utstillere. Mange av disse utenlandske utstillerne ser den svenske messen som en portal inn mot det skandinaviske markedet sier, Kjell Dehli i Scanexpo her sammen med Janusz Kisiel, Prezes, Ziad Bielsko-Biala.

Elfack har selv en veldig sterk vekst i antall polske utstillere. Mange av disse utenlandske utstillerne ser den svenske messen som en portal inn mot det skandinaviske markedet sier, Kjell Dehli i Scanexpo her sammen med Janusz Kisiel, Prezes, Ziad Bielsko-Biala.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen