Topmenu

Prefabrikert trafostasjon til Tinfos

Et av de største privateide kraftselskapene i Norge, Tinfos AS, har gitt VEO i oppdrag å bygge en kompakt transformatorstasjon i tilknytting til Holmen Kraftverk.

Holmen Kraft AS som eier kraftverket og står for utbyggingen er 100 % eid av Tinfos AS. Kraftverket bygges inne i fjellet, mens transformatorstasjonen vil bli plassert på utsiden.

VEO har god erfaring med kompakte transformatorstasjonen. I Norge har selskapet tidligere levert tilsvarende løsninger til Agder Energi, Troms Kraft og EB Kraftproduksjon.

Arbeidene med Holmen Kraftverk, som ligger i nærheten av Voss er i full gang, og idriftsettelsen er planlagt våren 2016. Kraftverket vil utnytte et bruttofall på 280 meter i Jordalselvi og har en installert effekt på 25 MW. Tinfos AS med over 120 års erfaring innen kraftproduksjon satser stort i småkraft bransjen. Per dags dato har selskapet 4 kraftverk under bygging, i tillegg ligger 70 GWh med fornybar energi på tegnebrettet.

–Vi har et litt lengre perspektiv enn våre konkurrenter i småkraftbransjen og satser enda strømprisen har falt i de senere årene. Men for å få prosjektene til å gå rundt økonomisk er vi avhengig av å tenke nytt, kommenterer Bjarne Berge, Kraftverksjef i Tinfos AS.

Kontrollanlegg, 52/12 kV apparatanlegg, samt AC/DC systemer inngår også i leveransen til VEO. Brorparten av utstyret vil bli produsert i VEO sin fabrikk i Vasa, Finland.

–Tinfos AS er en ny kunde, vi ser derfor frem til å få vist hva vi kan, sier Anders Steen-Nilsen Dynge, Key Account Manager i VEO Norge.

–Tinfos AS er en ny kunde, vi ser derfor frem til å få vist hva vi kan, sier Anders Steen-Nilsen Dynge, Key Account Manager i VEO Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen