Topmenu

Promaps installert på Island

Landsnet er systemansvarlig i det islandske kraftsystemet og styrer forsyningen av elektrisk kraft på Island. I flere år har de samarbeidet med norske Troll Power, nå Goodtech Projects & Services, som leverer løsninger for å forenkle arbeidet på driftssentralen. Landsnet implementerer nå Promaps Online i sin driftsentral.

Vi har møtt Iris Baldursdottir, konserndirektør for Drift og IKT hos Landsnet, og hun forteller oss om prosjektet de nå jobber med:

– Vi har samarbeidet med Goodtech, tidligere Troll Power, i mange år og har i lang tid arbeidet aktivt med å utvikle risikohåndtering og pålitelighetsberegninger i kraftsystemet. Vi fikk laget et modelloppsett for pålitelighetsberegninger i 2006–2007, og hadde allerede en modell av det islandske systemet i en eldre versjon av Promaps. Målet var å bruke dette til planlegging og utvikling av nettet. Først og fremst var systemet tiltenkt å sikre oss at nye investeringer forbedret nettets pålitelighet på den best mulige måten. Dette gav oss den første innsikten i hva som kunne gjøres med tanke på pålitelighetsberegninger. Vi brukte den til flere mindre analyseprosjekter, og så fulgte vi også med på hva Statnett gjorde i denne sammenhengen. Da vi så at de faktisk var i stand til å ha en online kalkulering av pålitelighet, ble vi interesserte i å installere dette hos Landsnet også.

Landsnet har sett store endringer i kraftsektoren de siste 10 årene. I dag har vi mye større tilgang til høy kvalitets målinger i realtid, hurtige kommunikasjonssystemer og avanserte styringer. Vi har de seneste årene utviklet et WAMS system (Wide Area Measurement System) som vi i en stor grad bruker i den daglige driften av nettet i vår driftssentral. Vi har også tatt de første trinnene i å bytte ut våre lokale «nettvern» til et såkalt WACS system (Wide Area Control System) gjennom å utnytte de måledataen vi har kombinert med bra kommunikasjon mulighet til å ta beslutninger i sanntid som er til nytte for systems stabilitet. Dette er en del av vår smarte nett (smart grid) som nå er i hurtig utvikling og som har gjort det mulig de siste årene å kunne forsyne et større marked og samtidig holde kvaliteten på elektrisiteten vi levererer. Det islandske kraftsystemet ligger langt framme når det gjelder IKT systemer og utvikling av ulike smart nett løsninger. Man kan si at vi allerede har begynt neste generasjons kraftsystem her på Island, noe som vi har fått mye oppmerksomhet for, vårt Smart Nett prosjekt.

Brukerne stiller krav til stabilitet og fleksibilitet, og man ønsker å bruke nettet mer effektivt. For å kunne nå disse målene behøves nye verktøy som analyserer systemstatus i nåtid, og gir et bedre totalbilde i kontrollrommet. Vi vil forstå kraftsystemet på et mer detaljert nivå sammen med hvilke risikoer vi tar og hvordan vi kan styre dem med preventive beslutninger. Besluttningen om å installere Promaps Online er et viktig skritt, av flere vi har tatt i den rettningen.

– Noen ganger sammenligner jeg dette med å få en ny bil. Du vil kunne bruke alle bilens egenskaper, og dra på turer over alt, men du kan ikke gjøre dette uten ett GPS system som viser på en detaljert måte hvordan terrenget ser ut. Du vil ikke risikere å ødelegge bilen eller kjøre den fast et sted ute i villmarka. Promaps Online er litt som et GPS system for operatøren av kraftsystemet. En online pålitelighetsvurdering skal hjelpe operatøren å navigere seg igjennom driften av kraftsystemet. Du vil vite hvilken risiko du tar ved å drifte systemet. Når vi bestemmer oss for å bruke systemet på en bestemt måte, må vi vite hvilken risiko vi tar, og hvordan påliteligheten er. Kraftsystemets topologi og lastflyt endres stadig vekk og det er veldig viktig å få en økt forståelse for hva det er som påvirker påliteligheten i sanntid. Jeg tror det er dette vi har manglet i verktøyene og programvaren vi har i kontrollrommet fram til nå. Så det er virkelig et spennende prosjekt å kunne kalkulere hvilken risiko man tar i øyeblikket, og hvis man endrer operasjonen, hvordan risikoen endrer seg. Dette er fundamentalt for å drive et system på en trygg måte, sier Baldursdottir.

Pilotprosjektet startet i april, og var oppe og gikk allerede i august. Landsnet har et godt samarbeid med Promaps, og også med sin EMS-leverandør, Alstom. De får oppdatert informasjon fra energistyringssystemet hvert tiende minutt, data som integreres i Promaps, som gjør beregninger og gir resultater.

Nettet på Island er isolert, og er ikke tilknyttet noen kabel til resten av Europa, så de må være helt selvforsynte.

– Vi har et relativt lite system, så responsen til systemet er mye raskere enn ellers i Europa. Derfor har vi integrert mer automasjon i vårt system, for vi må være raske med å reagere på driftsforstyrrelser. Dette er et dynamiske system. Vi ser at krav om forsyningssikkerheten av elektrisitet øker i samfunnet generelt, og vi har en krevende kundegruppe. Vi opplever høye krav til leveranse og stabilitet, sier hun.

– Island er et røft land når det gjelder vær og omgivelser, med jordskjelv, småras og flom. Det er ulike risikoer som kan utfordre systemet. Men vi har bygget et robust system med ganske enkel topologi, for eksempel har jordskjelv aldri påvirket transmisjons systemet. Linjene er bra bygget og tåler også større jordskjelv. Vi er også vant til å måtte reagere på forstyrrelser relatert til vær, for eksempel ising og kraftig vind.

Landsnet har et system i vekst, og andelen vedlikeholdsoppgaver i kraftnettet øker. Dette øker arbeidet til operatørene i overføringssystemet når det kommer til planlegging, og også med tanke på risikoanalyse. Vi anser Promaps Online som et godt, komplementerende verktøy for disse oppgavene.

Les mer i Volt nr 8 – 2015

Da vi så at de faktisk var i stand til å ha en online kalkulering av pålitelighet, ble vi interesserte i å installere dette hos Landsnet også, sier Iris Baldursdottir, konserndirektør for Drift og IKT hos Landsnet.

Da vi så at de faktisk var i stand til å ha en online kalkulering av pålitelighet, ble vi interesserte i å installere dette hos Landsnet også, sier Iris Baldursdottir, konserndirektør for Drift og IKT hos Landsnet.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen