Topmenu

Rejlers går foran og melder seg inn i IKT Norge

Rejlers med sine 1 800 eksperter rundt om i Norden som arbeider med prosjekter innen elkraft, elektro, energi, jernbane og telecom har valgt å gå inn i IKT-Norge som medlem.

– Vi er veldig glade for at Rejlers ønsker å være medlem hos IKT-Norge. Rejlers er veldig spennende for oss fordi vi snakker om et helt nytt segment og fordi at de har tatt et steg videre fra de tradisjonelle rådgivende ingeniørene og skiller seg ut i markedet, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

– IKT-Norge har kompetanse og fokus på en rekke av våre satsningsområder. Vi på Rejlers ser at det foregår en bransjeglidning der IKT blir en stadig viktigere del av alt innen fysisk infrastruktur og der ønsker vi å være aktivt med på denne utviklingen. Et medlemskap i IKT-Norge er for oss en naturlig del av dette, mener Morten Thorkildsen, administrerende direktør Rejlers Norge AS.

– Rejlers er de første som bidrar til å viske ut gamle grenser mellom rådgivende ingeniører og den tradisjonelle IKT-bransjen. Og når det gjelder det vi håper kan være en ny og gryende industri – grønne datasenter, vil Rejlers kunne være en viktig samarbeidspartner for næringen, avslutter Hoff.

På bildet fra venstre administrerende direktør Morten Thorkildsen i Rejlers Norge og generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

På bildet fra venstre administrerende direktør Morten Thorkildsen i Rejlers Norge og generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen