Topmenu

Rejlers i Norge samles

–Fusjoneringen av våre seks selskaper inn i Rejlers Norge AS i disse dager skal sørge for at vi alle drar lasset i samme retning, sier Morten Thorkildsen, adm.direktør Rejlers Norge AS.

–Fusjoneringen av våre seks selskaper inn i Rejlers Norge AS i disse dager skal sørge for at vi alle drar lasset i samme retning, sier Morten Thorkildsen, adm.direktør Rejlers Norge AS.

Fra 250 til 450 ansatte i løpet av 2015. Det er det ambisiøse målet Rejlers Norge har satt seg.

Adm. Direktør Morten Thorkildsen markerte starten i arbeidet mot dette målet med et kick off sammen med alle de ansatte forrige uke.
–Vi skal være den klart beste utfordreren her til lands de kommende årene innen den tekniske rådgivningssektoren. Å få tak i de beste ingeniør-hodene blir en viktig og utfordrende oppgave, fremhever Thorkildsen som varsler en sterkere satsing på rekruttering mot utdanningsinstitusjoner og velkvalifiserte ingeniører.

Rejlers har gjennom en rekke oppkjøp den siste tiden ekspandert kraftig i Norge. De svenske eierne har klare og store mål for så vel den norske virksomheten som for konsernet som helhet. Selskaper innen jernbane, telekom, elkraft, energi og elsikkerhet inngår nå i den norske virksomheten.

Rejlers har i tillegg overtatt feltapparatet til NetCom. Innen 2015 skal Rejlers totalt nå et omsetningsmål på 2015 milliarder kroner og man skal ha 2015 meget godt kvalifiserte medarbeidere. Norge må ta sin del av disse ambisjonene.

 

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen