Topmenu

Rejlers vinner ekstern prosjektering av stasjoner i Nord-Norge for Statnett

Statnett SF har gitt Rejlers i oppdrag å prosjektere to nye transformatorstasjoner for 420kV nettet i Nord-Norge. Rejlers skal lage et teknisk løsningsforslag for hver av stasjonene fram til investeringsbeslutning.

Oppdraget inneholder fagområdene:
• Elkraft
• Bygg
• Geoteknikk
• Grunnundersøkelser
• Vei

Arbeidet skal utføres i første halvår 2017 og kontrakten inneholder videre opsjoner på det resterende designarbeid fram til ferdigstillelse av stasjonene.

-Vi er glade for denne tilliten Statnett har gitt oss, og er sikre på at vi kommer til å levere gode løsninger til kundens beste sier Bjørn Vadholm, prosjektdirektør i Rejlers Norge.

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.
www.stanett.no

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur. Konsernet omsatte i 2016 for 2,3 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Rejlers har 2 000 medarbeidere i Norden hvorav ca. 400 i Norge.
www.rejlers.no

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen