Topmenu

Rejlers vinner rammeavtale med Agder Energi konsern

Agder Energi med selskapene Agder Energi Nett, Agder Energi Vannkraft og Agder Energi Varme har inngått rammeavtale med Rejlers Norge om tekniske konsulenttjenester.

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere to pluss ett år, og har en verdi på opp mot 125 millioner kroner.

-Rejlers har gjennom en årrekke vært en viktig leverandør av tekniske konsulenttjenester til Agder Energi i forbindelse med utbygging og vedlikehold av teknisk infrastruktur. Rejlers har som målsetting å lede an innen digitaliseringen av elkraft. Markedet for Automatisk Måleravlesning (AMS) er under utrulling og innen 2019 vil alle boliger i Norge ha to-veis kommunikasjon med nettet. Rejlers er allerede dominerende på dette området i Norge gjennom Embriq. Vi er derfor stolte og glade av å få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet, både innen tradisjonelle tjenester og inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, adm. direktør i Rejlers Norge.

Avtalen innebærer blant annet tekniske konsulenttjenester innen: Elkraft, elektro, energi, oppmåling og dokumentasjon og bygg og miljø.

Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, totalt 20.900 km linjer og kabler. Selskapet overfører energi til 190 000 kunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Agder Energi Nett har 157 ansatte, har hovedkontor i Arendal og er et datterselskap i Agder Energi-konsernet.

Agder Energi Vannkraft drifter 47 hel- og deleide kraftstasjoner i Aust- og Vest-Agder, samt i sørvestre Telemark. Til sammen produserer selskapet 5 % av Norges samlede energibehov. Agder Energi Vannkraft har 169 ansatte er et datterselskap til i Agder Energi-konsernet.

Agder Energi Varme leverer fjernvarme og fjernkjøling i Grimstad, Arendal og Kristiansand. Selskapet leverer i dag fjernvarme til over 190 offentlige og private bygg. Agder Energi Varme har omkring 1400 husholdningskunder i leilighetsbygg og borettslag og er et datterselskap i Agder Energi konsernet.

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur. Konsernet omsatte i 2014 for 1,7 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Rejlers har rundt 2 100 medarbeidere i Norden hvorav ca. 400 i Norge.

Vi er derfor stolte og glade av å få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet, både innen tradisjonelle tjenester og inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, adm. direktør i Rejlers Norge.

Vi er derfor stolte og glade av å få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet, både innen tradisjonelle tjenester og inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, adm. direktør i Rejlers Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen