Topmenu

Rejlers vinner rammeavtale med Helgeland Kraft

Helgeland Kraft AS NETT har inngått langsiktig rammeavtale med Rejlers Norge for konsulent- og ingeniørtjenester for distribusjon- og regionalnett.

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere ett pluss ett år, og har en verdi på opp mot 6 millioner kroner.

- Rejlers Norge har hatt flere oppdrag for Helgeland Kraft og vi ser på den nye rammeavtalen som nok en tillitserklæring. Vi er svært fornøyd med at Helgeland Kraft valgte Rejlers som eneste leverandør av denne type tjenester. Dette viser at Rejlers har en anerkjent kompetanse innenfor utredning og prosjektering av nettrelaterte anlegg, samt ulike analyser innenfor samme område, sier Kjell Myrann, divisjonssjef i Rejlers Norge.

Avtalen innebærer blant annet levering av tekniske konsulenttjenester innen:
• Prosjektering av linje, kabelanlegg og nettstasjoner
• Konsesjonssøknad og melding av nettanlegg 66/132 kV
• Nettanalyser og konsekvensutredninger
• Prosjektering av bygg
• Miljø, geologi, geoteknikk, samt arkeologikompetanse for bruk i prosjekter og utredninger.

- Helgeland Kraft AS NETT har planlagt årlige investeringer på ca. 200-250 millioner kroner frem til 2020, og har i den forbindelse løpende behov for innleie av konsulent- og ingeniørkompetanse relatert til drift- og vedlikeholdsprosjekter. Hovedmålet med rammeavtalen som nå inngås med Rejlers er å sikre oss tilgang til nødvendig og høy kompetanse, samt effektivisere arbeidsprosesser rundt kjøp av slike tjenester.

Helgeland Kraft er nå svært fornøyd med å kunne jobbe tett mot en aktør med dedikerte ressurser over lang tid. Dette mener vi vil gi oss gevinster på lang sikt. Rejlers har i konkurranse med 9 andre høyt kvalifiserte leverandører vist seg å være den beste ut fra våre vurderingskriterier. Vi ser frem til ett godt samarbeid, sier Tommy Thrana, Innkjøpssjef Helgeland Kraft.

Helgeland Kraft
produserer fornybar energi og utvikler strømnettet til hele Helgeland. I tillegg selger selskapet strøm til husholdninger og bedrifter i hele Norge. Selskapet forvalter 7 800 kilometer linjer, og 45 000 kunder får tilført strøm fra Helgeland Kraft. Helgeland Kraft har 296 ansatte og har hovedkontor i Mosjøen. www.helgelandkraft.no

Rejlers
er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur. Konsernet omsatte i 2016 for 2,3 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Rejlers har 2 000 medarbeidere i Norden hvorav ca. 400 i Norge. www.rejlers.no

Fra venstre: Torstein Valla, Magne Grytå, Tommy Thrana fra Helgeland Kraft gratulerer Kjell Myrann og Frank Erik Fidjestøl fra Rejlers Norge med avtalen.

Fra venstre: Torstein Valla, Magne Grytå, Tommy Thrana fra Helgeland Kraft gratulerer Kjell Myrann og Frank Erik Fidjestøl fra Rejlers Norge med avtalen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen