Topmenu

Rekordhøyt investeringsnivå

Statnetts årsregnskap for 2016 er godkjent. Nå foreligger årsrapporten, som beskriver et år som for Statnett har vært både produktivt og krevende, og hvor vi investerte mer enn noen gang tidligere i nytt nett for å dekke dagens og fremtidens energibehov. Konsernet investerte totalt 7,7 milliarder kroner i 2016, mot 5,8 milliarder kroner i 2015. Samtidig hadde Statnett et tilfredsstillende resultat i 2016, på nivå med resultatet for 2015.

Ved årsskiftet 2016/2017 var vi nesten halvveis i vår ambisiøse utbyggingsplan for å forsterke transmisjonsnettet over hele landet. De siste fem årene, fra 2011 til 2016, har vi bygget nytt og oppgradert nett for mer enn 30 milliarder kroner. Dette omfatter omlag 850 kilometer ny ledning, oppgradering av mer enn 340 kilometer eksisterende ledning, flere nye og oppgraderte stasjoner, i tillegg til kabelprosjekter og nye IKT-løsninger.

I 2016 fullførte vi det hittil største, enkeltstående kraftledningsprosjektet i Norge; byggingen av 420 kV kraftledning mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal. Det omfatter 300 kilometer ny kraftledning og seks nye transformatorstasjoner. I et annet stort prosjekt, mellom Ofoten i Nordland og Balsfjord i Troms, ble to av tre delstrekninger av 420 kV-kraftledningen ferdigstilt i 2016. Dette styrker forsyningssikkerheten i våre nordligste fylker.

Statnett har også startet utbygging av flere nye prosjekter i 2016, hvorav de største er mellomlandsforbindelsene til Tyskland og England, første byggetrinn av nye kraftledninger mellom Namsos og Surna, samt mellom Balsfjord og Skaidi. Arbeidet med å overta resterende deler av transmisjonsnettet går også fremover. I 2016 inngikk Statnett avtale med BKK om overtagelse av transmisjonsnettet i Bergensområdet.

De neste fem årene skal vi sluttføre hovedfasen av den pågående utbyggingsplanen og investere ytterligere 40-50 milliarder kroner i nettutbygging for å dekke fremtidens behov. Parallelt med utbyggingen, jobber vi sammen med resten av bransjen med å utvikle markedsløsningene og digitalisere kraftsystemet, for å gjøre det mer intelligent og sikkert.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen