Topmenu

Rock Foundations til Storheia vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Storheia vindpark i Sør-Trøndelag. Peikko leverer til 80 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter og øvrige stålkomponenter.

Dette er vår andre prosjektleveranse relatert til Fosen Vind utbyggingen bestående av seks vindparker med en samlet installert effekt på 1000 MW. Dette gjør Fosen Vind til Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen av vindparken på vegne av Fosen Vind DA, et joint venture- selskap bestående av Statkraft, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Infrastructure Partners og det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Hovedentreprenør for infrastrukturen på Storheia er Veidekke ASA, som også vil stå for byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations.

Vestas leverer 80stk V117-3.6MW turbiner, tårnhøyden er på 87 meter. Vindkraftverket vil være operativt i løpet av 2019. «Veidekke har tidligere brukt Peikko som leverandør av denne type utstyr, og har gode erfaringer med dette samarbeidet. Peikko har stor faglig kompetanse i sin organisasjon, noe vi som entreprenør har god nytte av under design og produksjon av turbinfundamenter. På så store prosjekter som Storheia vindpark er leveringstrygghet av stor betydning for oss, noe vi mener Peikko gir oss» sier prosjektleder Wegar Rennemo, Veidekke ASA.

«Det er med en ydmyk stolthet, at jeg nå kan formidle nyheten, om at vi har blitt valgt som den foretrukne leverandør av fundament teknologi til Storheia vindpark. Det at vi nå er i gang med prosjekt nummer to relatert til Fosen Vind, forteller at kundene har stor tillit til oss. For å yte en best mulig service ovenfor våre kunder har vi etablert et eget Wind Team som blant annet tar seg av fundamentdesign, produksjon og leveranse av forankringskomponenter, kvalitets- og supervisors onsite, samt logistikk og leveringskvalitet. Jeg mener at våre gode løsninger sammen med Peikko sitt renommé, gir trygghet for både byggherre og investorer, Det er som oftest svært hektisk i forbindelse med en prosjektgjennomføring for å få vindparkene i gang med å produsere strøm og starte inntjeningen. Oppsummert så har vårt Peikko Wind Team vært i stand til å både lytte til og oppfylle kundenes behov», sier Gunnar Moen, salgsingeniør i Peikko Norge AS.

Leveransene er planlagt i perioden mars – oktober 2018.

 

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en effektivere designprosess og med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av et integrert montasjesystem, -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen.

Jeg mener at våre gode løsninger sammen med Peikko sitt renommé, gir trygghet for både byggherre og investorer, Det er som oftest svært hektisk i forbindelse med en prosjektgjennomføring for å få vindparkene i gang med å produsere strøm og starte inntjeningen. Oppsummert så har vårt Peikko Wind Team vært i stand til å både lytte til og oppfylle kundenes behov», sier Gunnar Moen, salgsingeniør i Peikko Norge AS.

Jeg mener at våre gode løsninger sammen med Peikko sitt renommé, gir trygghet for både byggherre og investorer, Det er som oftest svært hektisk i forbindelse med en prosjektgjennomføring for å få vindparkene i gang med å produsere strøm og starte inntjeningen. Oppsummert så har vårt Peikko Wind Team vært i stand til å både lytte til og oppfylle kundenes behov», sier Gunnar Moen, salgsingeniør i Peikko Norge AS.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen