Topmenu

Samsung velger Stadt

Samsung som her går i spissen med å ta den i bruk internasjonalt i et høyt profilert miljøprosjekt er ikke mindre interessant, og gir håp om at dette bare er starten på en kraftig internasjonal ekspansjon for Stadt, sier direktør Hallvard Slettevoll i Stadt AS

Verdens største skipsverft Samsung Heavy Industries i Korea med sine 197 skip i ordre, har bestilt elektrisk framdriftteknologi fra Stadt AS i Gjerdsvika. Det er det patenterte No-Loss Drive systemet fra Stadt som nå får innpass i verdens største skipsbygginstallasjon.

Samsung har sammen med  Koreanske miljømyndigheter sett stort fokus på utvikling av en mer bærekraftig framdriftsteknologi for sine skip. Reduksjon av CO2, NOx og brennstoff er viktige mål, samt overgong frå olje til gass. Det å separere kraftproduksjonen frå propellsystemet slik en kan gjøre i en gass-elektrisk løsning er svært gunstig.

For Stadt AS representerer ordren et internasjonalt gjennombrudd for den nye teknologien. At det er nettopp Samsung som her går i spissen med å ta den i bruk internasjonalt i et høyt profilert miljøprosjekt er ikke mindre interessant, og gir håp om at dette bare er starten på en kraftig internasjonal ekspansjon for Stadt, sier direktør Hallvard Slettevoll i Stadt AS. Siden 2008  er det i tillegg 6 norsk skip som har fått installert tilsvarende teknologi, men  da i diesel-elektrisk utførelse. Driftserfaringene med disse skipene er svært gode, og er langt på vei et bevis på at teknologien er langt mer robust enn den teknologien som Stadt og andre konkurrenter har hatt tidligere. Den nye No-Loss styringa er designet for en levetid på mer enn 25 år.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen