Topmenu

Satser i Norge

Danilift AS kjøper Eurolift AS i Fredrikstad.

Eurolift AS har siden 1971 vært leverandør av liftbiler og spesialkjøretøy til norske e-verk og brannvesen. Siden 2013 har vi samarbeidet med Danilift AS i Danmark om leveranser av liftbiler til våre kunder.

Markedet for lifter i Norge er stadig i endring, fra at hver kommune hadde sitt eget e-verk med ansvar for eget veilys til dagens situasjon med stadig privatisering og konkurranseutsetting av vedlikeholdet av veilys.

For å imøtekomme disse endringene og kravene fra markedet kjøper Danilift AS i Danmark, Eurolift AS for å gjøre dette til sin forlengede arm i det norske markedet. Eurolift AS skifter som følge av dette navn til Danilift Norge AS.

Dette vil gjøre Danilift sine produkter mer tilgjengelige og konkurransedyktige i et utfordrende marked.

Danilift Norge AS vil fortsette det tette samarbeidet med palfinger Norge på service og ettermarkedet. Palfinger Norge AS har 17 avdelinger omkring i Norge, som kan bistå med service og deler.

Danilift AS leverer også fjellsikringsmaskiner, spesialbygde tunellvaskemaskiner og andre maskiner tilpasset kundens behov innenfor kraft- og entreprenørvirksomhet.

Nye og eksisterende kunder kan nå kontakte Danilift Norge AS for spørsmål om Danilift AS sine produkter, service og reparasjoner og sakkyndig kontroll.

www.danilift.no

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen