Topmenu

Seks mil med komposittmaster og lette aluminiumstraverser

NTE Nett AS er første nettselskap som benytter kompositt master og aluminiums traverser i sitt regionalnett i stor skala. Volt var med under utflyving av 23 master en hektisk høstdag på Harran i Nord-Trøndelag.

NTE Nett er i sluttfasen med å bygge ny linje mellom Nedre Fiskumfoss og Aunfoss, en strekning på 10,5 km. Her benyttes komposittmaster, aluminiumstraverser og kompositt isolatorer. Når linjen er ferdig vil 60 km eller 6 prosent av regionalnettslinjene våre være bygd med komposittmaster sier prosjektleder, Harald Farbu i NTE Nett AS. ¬–Så langt har vi hatt gode erfaringer med de nye mastene både i anleggsfasen og i drift. Linjen blir bygget som en 132kV linje med fem meter fase avstand.

Foreløpig skal linjen driftes som en 66kV linje, men ved behov kan vi oppgradere linjen til 132kV. –I 2011 og 2012 ble det til sammen bygget 5 mil med komposittmaster i regionalnettet vårt så vi har god erfaring med prosjektering og bygging med kompositt, sier Farbu. Det er litt færre mastepunkter ved å benytte komposittmaster enn tradisjonelle tremaster, så vi sparer noen mastepunkter.

Når linjen er ferdig vil 60 km eller 6 prosent av regionalnettslinjene våre være bygd med komposittmaster sier prosjektleder, Harald Farbu i NTE Nett AS.

Når linjen er ferdig vil 60 km eller 6 prosent av regionalnettslinjene våre være bygd med komposittmaster sier prosjektleder, Harald Farbu i NTE Nett AS.

Totalt blir det 6 mil når vi er ferdig med dette strekket. Vi har funnet ut at brune master glir lett inn i miljøet her vi er nå. –Vi startet med fundamenteringen i april og mastene kom i mai måned. Mastene kom sjøveien fra Canada for så å bli transportert med bil fram til anleggsplassen. De 120 komposittmastene ble levert i moduler i 7 containere. På anleggsplassen blir mastene montert sammen med aluminiumstraverser og kompositt isolatorer. Det som er viktig ved slike prosjekter er at man har en stor oversiktelig anleggsplass hvor monteringen kan foregå, sier Farbu.

Les mer i Volt nr 5 – 2013

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen