Topmenu

Sevan Marine-løsning gir store besparelser

Statoil har nylig tildelt Sevan Marine en mulighetsstudie for bruk av selskapets flytende produksjonsenheter i Skrugard/Havis-prosjektet i Barentshavet. Det har skapt ny optimisme i riggselskapet, som ber myndighetene prioritere videreutvikling av deres norskutviklede gas to wire- konsept for elektrifisering av feltene. Løsningen er miljøeffektiv og gir store kostnadsbesparelser.

–Med vår løsning kan dette gjøres flytende og stabilt, det kan gjøres mye raskere og man får høy oppetid, høy produksjon av elektrisiteten. Vårt konsept innebærer at vi tar overskuddskapasiteten av gass på et felt og gjør den om til elektrisk ute på havet. Det neste steget er å transportere elektrisiteten til andre offshore installasjoner. På den måten kan slike installasjoner elektrifiseres uten egne dyre kabelløsninger fra land og reduserer den utfordringen man har med å transportere kraften til felt som er langt unna land. For Midt-Norge sin del vil det for eksempel være en klar fordel at man slipper å levere kraft til oljeinstallasjoner, og heller kan bruke den til industri og husholdninger på land. Det vil også være mulig å la et flytende kraftverk levere overskuddskraft til samkjøringsnettet på land.

Vi kan føre det meste av CO2en tilbake i underjordiske reservoar – pakke det ned –slik at det i utslippssammenheng også er en miljømessig gunstig løsning. Vår løsning er også kostnadsmessig betydelig mer effektiv enn andre løsninger med en anslått investeringskost for CO2-fangst. SINTEF har i en rapport konkludert med at størrelsen på fangstutstyret enkelt kan integreres og håndteres av bæreevne og løfteevne i riggen, og at vi kan fange 90 prosent av CO2 utslippene med vår løsning! På den måten får man igjen for investeringen. Mer i Volt’s Eliadeutgave.

–Vår produksjonsenhet som gjør om gass til kraft bør komme høyt opp på prioriteringslisten for myndighetene. Vi har den beste løsningen, sier Oskar Mykland, visepresident for forretningsutvikling i Sevan Marine AS.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen