Topmenu

Siemens vokser kraftig på å elektrifisere fremtiden

I forrige forretningsår økte ordreinngangen med 22 prosent fra 6 milliarder til 7,3 milliarder og omsetningen har økt med 6 prosent fra 5,8 til 6,2 milliarder. I driftsresultatet på 75 millioner er det reflektert kostnader knyttet til forskning og utvikling innen olje & gass og skip.

Den sterkeste veksten er innen selskapets Energi-sektor, der ordreinngangen økte med 40 prosent. Siemens har vært involvert i arbeidet med å øke produksjonen av fornybar energi i Norge, å utvide nettkapasiteten for å sikre effektiv distribusjon av elektrisk kraft, samt at selskapet er tungt involvert i å gjøre olje/gassproduksjon mer miljøvennlig ved å få strøm ut til plattformer og gjøre supply-skip mer miljøvennlige.

–Siemens har i lenger tid arbeidet med ett mål for øye – at fremtiden er elektrisk, og våre resultater og prosjekter synliggjør at vi er en sentral aktør som rådføres når fremtiden skal planlegges og et mer bærekraftig samfunnet skal utvikles, sier Per Otto Dyb, administrerende  direktør i Siemens AS, foto: Siemens.

–Siemens har i lenger tid arbeidet med ett mål for øye – at fremtiden er elektrisk, og våre resultater og prosjekter synliggjør at vi er en sentral aktør som rådføres når fremtiden skal planlegges og et mer bærekraftig samfunnet skal utvikles, sier Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens AS, foto: Siemens.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen