Topmenu

Signerer med Statens vegvesen

Otera vant nylig kontrakten for samlede elektriske installasjoner i rassikringstunnelen på Veitastrondveien i Sogn og Fjordane. Infra.

Kontrakten har en verdi på i overkant av 10 MNOK og innebærer at Otera har ansvar for alt av elektroarbeid i den nye tunnelen.

Tunnelen er en del av rassikringsarbeidet på veien mellom Hafslo og bygda Veitastrond i Luster kommune. Strekningen er svært rasutsatt og de 120 innbyggerne i Veitastrond har flere ganger vært isolert på grunn av ras.

Siden 2012 har Statens vegvesen gjort flere grep for å sikre den rasutsatte strekningen. Det er bygd skredvoll ved Buskreda og satt opp radarsystem for overvåkning og varsling av snøskred ved Utledøla. I år skal det også bygges skredvoll ved Lindeskreda, i tillegg til rassikringstunnelen ved Bjørnabakkane.

Tunnelen ved Bjørnabakkane blir 1565 meter lang og vil bestå av ett kjørefelt og tre møteplasser. Etter planen skal tunnelen stå ferdig i månedsskifte november – desember 2016.

-  Vi skal levere og montere lys, skilter, ventilasjonsanlegg og sikkerhetsinstallasjoner. Som en del av arbeidet skal vi også klargjøre for nødnett i tunnelen, sier Per Tveiten i Otera Infra.

– Vi skal levere og montere lys, skilter, ventilasjonsanlegg og sikkerhetsinstallasjoner. Som en del av arbeidet skal vi også klargjøre for nødnett i tunnelen, sier Per Tveiten i Otera Infra.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen