Topmenu

Sikkerhetsnett for kritisk infrastruktur

Det legges store mengder kabler og rør i grøfter over hele landet. En viktig del av entreprenørens oppdrag er å være oppmerksom på eksisterende ledningsanlegg, men av og til går det galt. En kabel eller et rør graves av eller skades. Dette koster penger for noen, skaper irritasjon hos andre, og i verste fall kan liv gå tapt. Hos Brødrene Dahl har de nå fått øynene opp for et produkt som både varsler og sikrer.

Hans Otto Veflen hos Veflen entreprenør har lang erfaring med å legge kabler i bakken, og kjenner godt til det han kaller for en «daglig utfordring»:

– Særlig i tettbygde strøk blir det stadig fullere under gater og fortau. Man opplever ofte at kabler og rør graves av. De kan være mangelfullt merket, for dårlig påvist, eller den som graver kan utføre jobben for dårlig. Uansett årsak er det noen som blir berørt. Dette er noe entreprenørene ønsker å unngå, for det koster penger, og det er kjedelig for dem det går ut over.

Veflen forteller at de ulike e-verkene, nett- og teleselskapene har sine standarder på hvordan infrastrukturen under bakken skal merkes, noe som også har endret seg med årene. I dag benytter enkelte selskaper dekkplater av plastikk over høyspentkabler, mens mindre kabler ofte blir dårligere merket – eller ikke merket i det hele tatt. Noen ganger blir det også gravd på samme sted i ettertid, der noe av merkingen eller sikringen fjernes og kanskje ikke blir satt på plass igjen.

– Vi ser jo at sikringen i grøftene kunne vært bedre enn den er. Særlig når det gjelder kritisk infrastruktur: De største høyspentkablene, fjernvarmerør og gassledninger, der det er store konsekvenser ved skade. Ikke bare materielt, men også på personell, sier Hans Otto Veflen.

Stephan Bolstad hos Brødrene Dahl og Hans-Otto Veflen i Veflen Entreprenør.

Stephan Bolstad hos Brødrene Dahl og Hans-Otto Veflen i Veflen Entreprenør.

Les mer i Volt nr 6 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen