Topmenu

Sikrer driften til Hellefoss øst

Alstom Vannkraft, Andritz Hydro og Vaasa Engineering med kontrakter til modernisering av Hellefoss øst skal sikre videre drift til kraftstasjonen. Den 60 år gamle kraftstasjonen på østsiden av Hellefossen i Hokksund skal rehabiliteres for 132 millioner kroner. Dette vil både øke kapasiteten og sikre en stabil og sikker drift i Hellefossen for fremtiden.

Hellefoss Kraftstasjon Øst ble bygget i 1952. Den driftes fortsatt med den opprinnelige utrustningen. Høy alder og slitasje gjør at Hellefoss Kraft AS velger å gjennomføre moderniseringen nå. Når prosjektet er ferdig i 2016, vil stabil og forutsigbar kraftproduksjon være sikret i minst 30 år fremover.

Ved moderniseringen vil mye av utstyret i kraftstasjonen bli rehabilitert eller skiftet ut. Dette gjelder både generatorer, turbiner, samt kontrollanlegg og hjelpeutstyr i kraftstasjonen. Moderne teknologi vil gjøre anlegget enklere å vedlikeholde og gjøre det mindre utsatt for driftsforstyrrelser. Ombygging til turbiner med vannfylte nav vil også sikre miljøet ved å redusere fremtidig risiko for utslipp av olje. Kraftstasjonen har to aggregat som i dag produserer til sammen 43 GWh pr. år. Etter oppgraderingen vil kraftstasjonen kunne utnytte tilgjengelig vann bedre, det er forventet en kapasitetsøkning på 6,5 GWh. Det tilsvarer strøm til 300 husstander, les mer i Volt nr 1-2013.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen