Topmenu

Sira-Kvina med state of the art- kontrollanlegg

IMG_4670

Oppgraderingen av kontrollanlegget hos Sira-Kvina kraftselskap er et stort og viktig oppdrag for Voith Hydro i Norge – faktisk den største enkeltstående kontrakten de har tegnet innen dette segmentet. Vi har møtt prosjektleder Torgeir Myrvold og administrerende direktør Frode Moen til en prat om både dette oppdraget og oppgraderinger av kontrollanlegg  generelt.

Oppgraderingsjobben på Sira-Kvina omfatter to stasjoner; Tonstad og Solhom, med  opsjon på Tjørhom. Tonstad, som er Norges mestproduserende kraftverk, er en stor stasjon med fem aggregater, plassert i to fjellhaller.. De fire Aggregatene  i Tonstad 1 er på 160 MW, mens aggregat 5 i Tonstad 2 er på 320 MW.  Det er store maskiner med kompliserte sammenkoblinger.

– Vi må ta hensyn til at den daglige driften skal berøres i minst mulig grad. Dette er en utfordring, for spesielt Tonstad 1 er en trang stasjon i fjellet hvor det er begrenset med plass til å komme inn med nytt utstyr. Når alt skal være i drift, kan man ikke bare rive ned og legge opp nytt. Det er mye å ta tak i, men dette gjør det jo også spennende, sier Torgeir Myrvold.

Det eksisterende kontrollanlegget er relebasert, men det nye blir PLS-styrt.

– Vi vil forbedre driftssikkerheten og de vil få et state of the art-kontrollanlegg, forteller prosjektlederen.

Partene signerte kontrakten 1. juni i år, og Voith Hydro begynte da ganske umiddelbart med planleggingen.

–  Nå er vi akkurat ferdige med den overordnede system-engineeringen, som tar for seg hvordan ting henger sammen og de grove trekkene. Det første som skal leveres er hjelpe- og fellesanlegg til Tonstad 1 som blant annet består av oppgradert stasjonsforsyning. Dette skal monteres og settes i drift i løpet av 2017. Kontrollanlegget for det første aggregatet oppgraderes i 2018, deretter tas det ett aggregat i året, før vi avslutter med aggregat 5 i 2022. Solhom begynner nok å rulle fra 2018, forteller Myrvold.

Voith Hydro leverer PLS-baserte systemer, noe de har gjort i mange år. De har hatt en stor markedsandel, og har utviklet et system de anser som både godt, brukervennlig og driftssikkert.

–  Prosjekteringen er veldig omfattende. Vi bygger opp det nye kontrollanlegget med nye tavler og elektriske komponenter, før vi går løs på software-delen, der vi skriver de ulike PLS-programmene for å få dette til å spille sammen, sier Torgeir Myrvold.

I tillegg er det mye annet som skal planlegges. Hele montasjen med alle kabler som skal trekkes, alle lengder og størrelser.

–  Vi har en prosjektgruppe på fem personer, der vi også drar inn andre, blant annet spesialister innen de ulike områdene. Det er viktig at vi løser flest mulig utfordringer allerede på papiret på kontoret,  det blir mye dyrere om vi oppdager dem ute på anlegget, sier han.

På montasjen bruker de underleverandører. Selv stiller de med sine egne baser, som har erfaring med oppgradering av kontrollanlegg. De leder det daglige arbeidet. Etter montasjen tar de seg selv av testingen og idriftsettelsen.

Hjelpe- og fellesanlegget som skal installeres, består av AC/DC-forsyning, opp til flere av hver for å sikre redundans. Så er det inntaksluker, kompressoranlegg, kjøle- og lenseanlegg, og andre fellesfunksjoner for kraftverket som ikke tilhører et enkelt aggregat.

Samarbeidet med Sira-Kvina ser de lyst på.

Torgeir-Myrvold-Voith-Hydro-okt2016

–  Vi har fått i gang et godt samarbeid med Sira-Kvina. De er dyktige, og vet hva de vil ha, sier Torgeir Myrvold.

Oppgradering av kontrollanlegg er det Voith Hydro gjør mest av i Norge, og der er det mye fra 60- og 70-tallet som allerede er byttet ut.

–  Noe av det som ble installert på 80-tallet er også modent for utskiftning. Før eller siden går jo komponentene i stykker, og når det er så gammelt, begynner det å bli vanskelig med reservedeler, og også etter hvert kompetanse, sier Myrvold.

Administrerende direktør Frode Moen forteller at det i Norge er det omtrent 2000 installerte aggregater i grovt regnet 1500 kraftverk.

–  Det er gjort en del i mange kraftverk, men levetiden på kontrollanlegg er omtrent halvparten av forventet levetid på turbin- og generator-utrustningen, så det er klart at frekvensen på oppdatering og utskiftning er mye hyppigere. Vi har gjort mye de siste 10-15 år, sammen med våre konkurrenter, men det er nok et betydelig antall aggregater igjen som står for tur til og tas de neste årene, sier han.

Men ifølge Moen er signalene i markedet at investeringslysten dempes betraktelig, noe som også vises på prognosene for de neste årene.

–  Det er jo litt urovekkende, men vi har god grunnbelastning hos oss, og har mye å gjøre i flere år fremover, men det er viktig for bransjen at vi opprettholder et sterkt kompetansemiljø lokalt i Norge.

Voith Hydro er regnet som en markedsleder i dette segmentet, og vi utfordrer den administrerende direktøren til å komme med noen tanker om dette:

–  Det er nok mye på grunn av at vi har hatt kontinuitet over lang tid. Vi har klart å bygge opp en relativt stor organisasjon med ingeniører, montører og idriftsettere. Vi har hele spekteret i eget hus, og dette har blitt verdsatt av markedet og kundene. Vi har klart å rekruttere inn veldig mange flinke mennesker de senere årene, som har gått skolen hos oss. Vi er også lokalisert i både Oslo og Trondheim, som gir oss nærhet til markedene.

Frode-Moen-okt2016

–  Vi selger produktene våre ved hjelp av kompetanse. Vi bruker de dyktigste folkene våre ut mot kundene, og dette inngir tillit og forståelse av kompetansen vi innehar. I tillegg gjennomfører vi en veldig stor del av leveransene våre til rett tid og med rett kvalitet, forteller Frode Moen.

Et av landets mest imponerende reguleringssystem

Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober 1963 med formål å bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina-vassdragene.

Utbyggingen har vært gjennomført i 6 byggetrinn i perioden 1963 til 1989.
Det er i alt bygget 7 kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin.
Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune.

Databasert driftssentral, som ble tatt i bruk i 1976, var en av de første i landet. Personell på vakt har hele tiden en oppdatert oversikt over tilstanden i samtlige kraftstasjoner og magasiner.

Selskapet har fire eiere som har rettigheter og forpliktelser i forhold til sine eiendeler. De fire eierne er:
Lyse Produksjon AS                         41,1 %
Statkraft Energi AS                           32,1 %
Skagerak Kraft AS                            14,6 %
Agder Energi Produksjon AS           12,2 %

Nøkkeldata
Investeringer løpende kroner 1963-90 er ca.3,5 mrd. kroner
Midlere årsproduksjon                    ca. 6,3 TWh
Installert effekt                                1 760 MW
Magasinkapasitet                            5 600 GWh
Kraftstasjoner                                 7
Antall aggregater                            16
Ansatte ca.                                     100

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen