Topmenu

Skal bli en merkbar aktør

Det er vanskelig å få ut konkurranseelementet når netteier sitter som eier. Med en historie og en kultur som gjør det vanskelig å komme fram til konkurransedyktig kostpris på riktig måte, sier Jan Olav Anseth, daglig leder i Smart Energimontasje AS.

–Det grunnleggende for etableringen av Smart Energimontasje AS var å bruke det samme rammeverket som ble benyttet da Smart Elektro AS ble etablert, både som NELFO medlem og hvordan prosesser og systemer benyttes. Det å ta med erfaringene fra installasjonsverden inn i everksmarkedet har jeg stor tro på, sier Anseth.

Ny kabelinfrastruktur for Hafslund Nett, Oslo Havn og Forsvarsbygg på Akershusstranda var det største enkeltprosjektet vi har hatt så langt, sier Jan Olav Anseth, daglig leder i Smart Energimontasje AS.

Ny kabelinfrastruktur for Hafslund Nett, Oslo Havn og Forsvarsbygg på Akershusstranda var det største enkeltprosjektet vi har hatt så langt, sier Jan Olav Anseth, daglig leder i Smart Energimontasje AS.

–Netteier-entreprenørene har et rammeverk med Energi Norge i ryggen, som netteierne er tungt inne i. Jeg har mer tro på en organisasjon som er tilrettelagt for entreprenører, som type NELFO, med fokus på blant annet å holde konkurranseelementet oppe. Det langsiktige målet for 2017 er hårete, –men vi holder en stø kurs. Vi skal ha 200 millioner i omsetning i konsernet, med en resultatgrad på 10% og vel 90 ansatte, sier Anseth.

Smart Energimontasje AS ble etablert i 2011, som et datterselskap av Smart Elektro AS. Selskapet er eid 51% av Smart Elektro AS og de resterende 49 % er eid av tre nøkkelpersoner, Asgeir Norevik, Thor-Egil Johannessen og Jan Olav Anseth. Alle tre har lang fartstid i bransjen. Selskapet leverer alt av tjenester innen lav – og høyspenningsanlegg for infrastruktureiere.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen