Topmenu

Skal bytte 22 000 stk HQL armaturer til LED for Bymiljøetaten i Oslo kommune

Nettpartner Drift, avdeling Oslo skal bytte 22.000 stk. HQL armaturer til LED for Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Den største delen av utskiftningsavropene er utenfor bykjernen i boligstrøk, men det vil også være noe utskiftning på wirestrekk og på stolper i sentrum.

To kontrakter fra kommunen

Den første avtalen er en Armaturavtale hvor Oslo kommune inngikk avtale for leveransen av armaturer for oppgaven med Osram direkte.

Den andre er avtalen gjelder installasjonsoppgaven, den fysiske montasjen av armaturer og diverse annet utstyr i tilknytning til anleggene.

Installasjonen på rammeavtalen skal etter planen påbegynnes i løpet av september 2017, og har en varighet fram til 31.12.2018 med opsjon på 1+1 år.

Fra signering av avtalen. Fra NPD var det Sindre Hetlevik, Johnny Braathen og Per Åge Nymann som var tilstede. De sees i rekkefølge fra venstre.

Fra signering av avtalen. Fra NPD var det Sindre Hetlevik, Johnny Braathen og Per Åge Nymann som var tilstede. De sees i rekkefølge fra venstre.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen