Topmenu

Skal energimerke Kristiansands kommunale skoler

Rejlers har fått oppdraget med å energimerke samt energikartlegge 39 skoler for Kristiansand Kommune ved Kristiansand Eiendom. Arbeidet inkluderer også energivurdering av alle tekniske anlegg på skolene.

–En stor og viktig jobb, som befester vår stillingen i dette markedet, sier Linda Rabbe Haugen, divisjonssjef i Rejlers Norge. Med denne og flere andre oppdrag den senere tid er Rejlers nå markedsledende på energimerking av yrkesbygg i Norge.

Kristiansand kommune rår over store bygningsmasser. Avtalen omfatter i første omgang på 39 kommunale skoler på hele 165 000 m² og arbeidet startet allerede opp i november i fjor. Rejlers vil gå gjennom hver skole og presentere en energirapport med forslag til energibesparende tiltak.

–En stor og viktig jobb, som befester vår stillingen i dette markedet, sier Linda Rabbe Haugen, divisjonssjef i Rejlers Norge.

–En stor og viktig jobb, som befester vår stillingen i dette markedet, sier Linda Rabbe Haugen, divisjonssjef i Rejlers Norge.

–Selv om vi allerede har et enøkprosjekt og har utført mange energitiltak ser vi en miljømessig og økonomisk gevinst i å iverksette energibesparende tiltak basert på rapporten som energimerkingen vil gi oss, sier energiforvalter Yngvar Einarsmo i Kristiansand Eiendom. Rejlers er en av Nordens største selskaper med rådgivende ingeniører innen energi, elektro bygg, elkraft, elsikkerhet, jernbane og telecom.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen