Topmenu

Skal erstatte dagens oljekjeler

En ti år lang energistrategi er i ferd med å fullføres i Borregaard Sarpsborg. Et nytt biobasert topplastanlegg til 600 millioner kroner er under planlegging og skal erstatte dagens oljekjeler med miljøvennlig energi. Alt dampbehov vil dermed dekkes av fornybare kilder og avfall, og selskapets CO2-utslipp reduseres med ytterligere 80.000 tonn.

Borregaard etablerte i 1998/99 en varmeenergistrategi som gikk ut på å redusere energiforbruket, samt erstatte bruk av tungolje med fornybare og miljøvennlige kilder. Siden den gang har Borregaard investert i bærekraftige energianlegg som til sammen har redusert behovet for bruk av tungolje med hele 75 prosent.
Nå planlegger Borregaard og Hafslund Miljøenergi et topplastanlegg basert på biobrensel. Anlegget skal dekke det resterende dampbehovet som i dag produseres i oljekjeler (totalt 250 GWh).
Etableringen av et topplastanlegg er siste fase i Borregaards miljøvennlige energistrategi. Anlegget vil i praksis eliminere vårt forbruk av tungolje og dermed forbedre Borregaards klimaregnskap ytterligere, sier Tuva Barnholt, direktør for innkjøp og strategisk forsyning i Borregaard.

Fjernvarme til fler
Hafslund vil bygge og drive anlegget som har kapasitet til å levere totalt 480 GWh. I tillegg til dampleveranser til Borregaard, vil også Glomma Papp få damp fra anlegget. Overskytende damp vil benyttes til strømproduksjon og miljøvennlig fjernvarme i Sarpsborg.

Vi er stolte av å ha inngått denne samarbeidsavtalen med Borregaard. Vi er enige om det kommersielle, men for at prosjektet skal realiseres er vi avhengige av å få rammebetingelsene på plass, sier administrerende direktør Pål Mikkelsen i Hafslund Miljøenergi.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen