Topmenu

Skal oppnå kostnadskutt med prosjektet ”Operational Intelligence – Condition Based Maintenance”

NVE og Forskningsrådet har godkjent et prosjekt der Powel og Eidsiva Nett går sammen om å pilotere scenarier for radikal innovasjon av nettbransjen. Med nettområdet til Eidsiva som pilot skal det utvikles, testes og verifiseres hvordan digitalisering av bransjen kan radikalt endre, forbedre og automatisere beslutningsprosesser for å skape verdi. Dette handler om intelligent anvendelse av data fra ”internet of things”, digitale prosesser og driftshistorikk. Dette vil bidra til at nettbransjen kan ta løftet fra dagens løsninger som forteller om hva som skjedde og hvorfor det skjedde, til morgendagens løsninger som forteller om hva som kommer til å skje og hvordan det burde håndteres.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra Eidsiva Nett om å utnytte kunnskapen i det store datagrunnlaget til å si hvordan situasjonsbildet vil endre seg, slik at riktige tiltak utføres til riktig tid. Sammen med Powel har Eidsiva Nett startet reisen med utvikling, pilotering og realisering av tilstandsbasert vedlikehold på basis av skalerbare, standardiserte grensesnitt og en åpen datamodell.

- Powel er en av våre aller første partnere som tar i bruk ArcGIS Utility Network Model i operativ drift. Dette er en fantastisk mulighet for å vise hvordan neste generasjons datamodell har sin naturlige plass i operational intelligence løsninger, sier Bill Meehan, Director Utility Solutions, Esri.

- Vi i Eidsiva ønsker å bedre understøtte beslutningsprosessene gjennom hele organisasjonen og vi ønsker modernisering og nytenking i forhold til måten vi arbeider på. Powel har erfaringen og satser på innovasjon. Vi ser frem til et veldig godt samarbeid, sier Thomas Sire, Seksjonsleder Vedlikehold, Eidsiva Nett.

Prosjektet er godkjent og oppfyller alle forutsetninger for innovasjon slik det er definert av Norges forskningsråd (NFR) under Skattefunn og NVE. Prosjektperioden er 2016 – 2018.

- Vi vil gjennom dette prosjektet utfordre den etablerte måten å drive et nettselskap på gjennom utnyttelse av teknologi som hjelpemiddel for endring og forenkling. Fremtiden er digital, Eidsiva har startet sin digitale reise, og tiden er inne for å realisere mulighetene som finnes for å prioritere riktige beslutninger til riktig tid, sier Richard Tokle Schytte, Solution Manager Asset Performance, Powel.

– Vi vil gjennom dette prosjektet utfordre den etablerte måten å drive et nettselskap på gjennom utnyttelse av teknologi som hjelpemiddel for endring og forenkling. Fremtiden er digital, Eidsiva har startet sin digitale reise, og tiden er inne for å realisere mulighetene som finnes for å prioritere riktige beslutninger til riktig tid, sier Richard Tokle Schytte, Solution Manager Asset Performance, Powel.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen