Topmenu

Skal satse på energi

Goodtech tar et steg videre i sin strategiske satsning innen energiområdet, med fokus på fortsatt vekst og utnyttelse av synergifordelene med et felles marked i Norge og Sverige. I midten av september samles kraftvirksomheten i en divisjon – Goodtech Power.

Det svenske og norske kraftmarkedet befinner seg i en fase med store og viktige investeringer i tiden som kommer. Mange nye anlegg skal bygges for å sikre omstilling til mer miljøvennlige og energieffektive alternativer, og for å møte det økte overføringsbehovet.

I tillegg har et flertall av anleggene innen transmisjon, distribusjon og vannkraft et stort moderniseringsbehov.

- Goodtech er en stor og etablert aktør innen kraftsegmentet, med godt renommé på markedet. Men vi nøyer oss ikke med det, og derfor gjennomfører vi nå en offensiv satsning med en felles operativ virksomhet innen kraft som basis, sier Stefan Helmvall, divisjonssjef for Goodtech Power.

Goodtech sysselsetter i dag nærmere 100 kvalifiserte ingeniører innen kraftvirksomheten, som stort sett er konsentrert ved konsernets kontor i Luleå, Umeå, Sundsvall, Stockholm, Göteborg og Bergen. Målsetningen er å nå 160 medarbeidere ved utgangen av 2016, og da med en dobling i omsetningen.

-  I tillegg til å fokusere på vekst, fortsetter vi med å foredle vår måte å gjennomføre omfattende, teknologitunge prosjekter på. Våre kunder skal ha de beste forutsetningene for at investeringsplaner blir til kostnadseffektive prosjekter, forteller Stefan Helmvall.

– I tillegg til å fokusere på vekst, fortsetter vi med å foredle vår måte å gjennomføre omfattende, teknologitunge prosjekter på. Våre kunder skal ha de beste forutsetningene for at investeringsplaner blir til kostnadseffektive prosjekter, forteller Stefan Helmvall.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen