Topmenu

Skal skape høyere kundelojalitet

Smart:liv er et relativt ungt selskap, etablert av Ringeriks-Kraft og eSmart Systems. Med sin bakgrunn fra henholdsvis kraftbransje og teknologi har de utviklet en plattform for abonnementstjenester innen strømstyring – som de også tror vil bidra til merinntekter og høyere kundelojalitet.

– Gjennom AMS kan forbrukeren overvåke strømforbruket sitt på en helt annen måte enn før. Vi har laget en app som gjør at du kan se strømforbruket ditt per time, sammenligne med naboen, få opp daglige kostnader, og ha en dialog med kraftselskapet gjennom app-en, forteller David Jacobsen, CEO i Smart:liv.

Kraftselskapet kan sende push-varsler, sparetips, kampanjer og konkurranser. Man tar tilbake kundedialogen man hadde med måleravlesning, som man mister med AMS.

– Første fasen i Smart:liv var å utvikle app-en. I dag jobber vi med tre selskaper som har kjøpt tjenesten av oss: Ringeriks-Kraft, Orkdal energi og Kragerø energi. Og så snakker vi med 20–25 andre som viser stor interesse, sier Jacobsen.

De jobber med å skape noen modeller som kan bidra til å øke lojaliteten hos private strømkunder – som i dag anses som lav.

– Vi tenker å bygge en produktportefølje som har tre områder: smarthjem-teknologi, solcelle-tak med husbatteri og elbil-lading. Alt dette skal i utgangspunktet være abonnementsbasert. Det blir en lav terskel for forbrukeren, men man kan knytte kunden til seg for noen år, gjennom binding, forklarer han.

App-en vil være et midtpunkt i produktporteføljen: Når man laster ned app-en, kan man både se strømforbruket sitt, se hvor mye man har produsert selv gjennom solcelle-taket, hvor mye man har i batteriet, styre hytta, og overvåke elbil-ladingen. Alt dette blir sentralt i plattformen.

– Dette med solartak og batteri henger sammen. På dagtid når du ikke er hjemme, produserer du kanskje mest strøm, og da kan du lagre strømmen i batteriet, og bruke av det når du kommer hjem, sier David Jacobsen, og fortsetter:

– Dette er også interessant for nettselskapene. Du har to alternativer når nettet er sprengt: bygge ut flere kabler, eller hva med å installere solcelle og batteri hos 10 % av kundemassen? Kan det redusere behovet for maksimalspenningen?

Når de på sikt får knyttet til seg enda flere partnere, og dermed et større antall sluttkunder, vil de få tilgang til veldig mye data; både fra kraftselskapene, ekstern data fra ulike register og værdata. Dermed vil de kunne gjøre gode analyser, og forutsi både hva kundene har behov for og hva som vil skje i morgen. Så kan de kommunisere med kundene ut fra dette, og ut fra behovene til huseiere, hytteeiere eller elbil-eiere.

– Vi har også et spennende utgangspunkt når det gjelder eksterne partnere, som forsikringsselskaper, banker og retail-kjeder, som også vil være interesserte i disse dataene. Så Smart:liv er både et teknologiselskap og en organisasjon som skal skape noe verdifullt ut av smarte data, sier han.

Tjenestemodellen er basert på app-lisenser, og så har de en inntektsdeling med partnerne på abonnementstjenestene.

– App-en er ferdig utviklet, og kan lastes ned. Den kan også brukes uten AMS, men da med redusert funksjonalitet. Det vi utvikler nå, er styringsfunksjoner, slik at man kan styre strømmen hjemme eller på hytta.

Et annet tema er dette med energitak, som har blitt diskutert i forbindelse med effekttariffen.

– Hvis vi klarer å flytte effekt-peaken på en enebolig slik at vi reduserer det behovet i nettet, så er det ganske interessant. Det kan vi gjøre ved å installere en gateway som snakker med måleren og internett, og som har styringsenheter. Når kunden kommer hjem fra jobb og plugger inn elbil-laderen og skrur på induksjonstoppen, kan vi for eksempel redusere bruk av panelovner, varmtvannstank og andre tunge laster som ikke nødvendigvis må være på akkurat da. Rett og slett for å få ned effektuttaket i akkurat det huset. Hvis mange gjør det, vil det ha en konsekvens for nettet i det området, forklarer David Jacobsen.

Han forteller at de allerede sitter på noen ganske interessante tall rundt elbil-lading.

– Gjennom kobling til Motorvognregisteret vet vi hvor elbil-eierne bor. Hvis vi ser at det er ti Nissan Leaf i samme gate, og alle ladder på samme tid, hva gjør det med spenningen i området? Kan vi løse dette på en annen måte, for eksempel ved bruk av husbatteri eller å styre disse laderne litt smartere? Det dreier seg om smartere bruk av strømtjenester, og helt nye muligheter for forbrukerne, som åpner seg gjennom AMS. Mange har et fokus på at dette er en kostnad, og at det er dyrt for brukerne. Vi ser motsatt på det, at det er en kjempemulighet, sier han.

Mer i Volt.

– I Ringeriks-Kraft med sine 16 000 kunder har over en fjerdedel lastet ned app-en, uten veldig store markedsføringskampanjer. Vi mener vi har et kjempepotensial, sier David Jacobsen, CEO i Smart:liv.

– I Ringeriks-Kraft med sine 16 000 kunder har over en fjerdedel lastet ned app-en, uten veldig store markedsføringskampanjer. Vi mener vi har et kjempepotensial, sier David Jacobsen, CEO i Smart:liv.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen