Topmenu

Småkraftdagane i Trøndelag

Småkraftmessa med 50 – 60 utstillere er av dei største fagmesser for små kraftverk og arrangeres på Rica Hell på Vernes 22. – 24. mars 2011.

Småkraftdagane retta mot medlemmer i Småkraftforeninga, private og offentlige kraftselskap som bygg ut små kraftverk, konsulenter, entreprenører, firma som leverer tjenester og utstyr og den offentlige forvaltning. Småkraftforeninga sine medlemmer har over 200 kraftverk i drift, og heile 400 små kraftverksprosjekt under planlegging.

NVE sitt småkraftseminar tar for seg informasjon om konsesjonsbehandlinga, hydrologi, grønne sertifikat, nett tilknytning, dimensjonering av små kraftverk og miljøtilsyn i bygge og driftsfasen med meir. NVE sitt kurs den er ei god anledning for bransjen å oppdatere seg og skaffe seg topp kunnskap fra NVE sine fagfolk om småkraftutbygging, kurset er gratis.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen