Topmenu

– Søker samfunnsengasjerte sivilingeniører

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har et bredt og spennende ansvarsområde innen el-sikkerhet. Likevel opplever de at rekrutteringen av kvalifiserte ingeniører er vanskelig. De erkjenner behovet for fornyelse, og de ønsker nå å bli flinkere til å vise bransjen hvem de er og hva de gjør, som et ledd i å bli mer attraktive som arbeidsgiver for unge og ambisiøse fagfolk.

Unge i dag er blitt mye mer miljøbevisste, og hvis de kan få brukt miljøengasjementet sammen med faget sitt, så er det spennende, sier Arild Hammer, som er regionsjef øst i DSB.

Unge i dag er blitt mye mer miljøbevisste, og hvis de kan få brukt miljøengasjementet sammen med faget sitt, så er det spennende, sier Arild Hammer, som er regionsjef øst i DSB.

– Dere ønsker å rekruttere ingeniører og sivilingeniører, og primært de med mastergrad, men opplever at det er vanskelig å få besatt stillingene dere utlyser. Som utenforstående kan vel kanskje DSB ses på som litt traust og kjedelig, i alle fall for yngre studenter?

– Ja, vi har ikke vært flinke til å markedsføre oss selv. Vi har kanskje sittet litt tilbakelent og trodd at vi er verdens navle. I høst skulle vi ansette en tilsynsingeniør, som er brukstittelen. Men det vi var ute etter, var primært en master med elkraft-bakgrunn, sekundært en bachelor. Problemet var at når vi la ut annonsen, var det en strategi hos oss at det ikke skulle stå for mye i ledeteksten, men at man kunne lese alt om stillingen ved å klikke seg videre inn på hjemmesiden vår. Tittelen tilsynsingeniør var nok ikke all verdens spennende, og vi mistet nok mange bare ved dette manglende blikkfanget. Det resulterte i at vi fikk 15 søkere, hvorav 12 ikke var kvalifiserte. Yngre sivilingeniører og andre med litt ambisjoner for seg selv går ikke etter en slik tittel. Det har vi nå tatt opp, og det vil heldigvis bli endret på, sier Arild Hammer, som er regionsjef øst i DSB.

– Nå har vi hatt ledig stilling hos oss i halvannet år og sliter med bemanningen. DSB er jo nasjonal myndighet på elsikkerhetsområdet, og da må vi profilere oss bedre. Det er vi som setter premissene for elsikkerhetsområdet, så de som blir ansatt hos oss, er med på hele denne utviklingen i Norge og får delta i internasjonale fora. De får være med på å utforme reguleringer og forskrifter, så det er egentlig veldig spennende, sier han.

Les mer i Volt nr 1 – 2015

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen