Topmenu

Spår kraftig vekst av styringssystemer

Stamnettet er ryggraden i kraftsystemet, og i dagens verden hvor alt er avhengig av en kontinuerlig tilgang på elektrisitet, er dette ryggraden for landet. Derfor er krav til pålitelighet og kvalitet på utstyr som brukes i stamnettet ekstremt høyt. Vi har besøkt Netcontrol som er en liten aktør i Norge, men desto større i våre naboland. Når det gjelder intelligens i energinettet.

Netcontrol leverer SCADA-systemer (Supervisory Control And Data Acquisition). Dette består av overvåkings- og styringssystemersystemer, RTU`er (understasjonsterminaler), automatisering og datakommunikasjon til energiforsyningen.

I de senere årene har de også i samarbeide med entreprenørselskaper levert mange kontrollanlegg til transformator- og nettstasjoner. Netcontrol leverer da stasjonsdatamaskin/RTU som kommuniserer med IED’ene(relevern, spenningsregulatorer, etc) i lokalanlegget og oversender data mellom driftsentral og lokalanlegget. Sammen med dette leverer de også HMI for lokalkontroll i stasjonene.

–I mange år har vi i prinsippet bare hatt to totalleverandører i Norge som kan levere komplette anlegg for dette, sier Thor Røhne, Netcontrols salgsansvarlige i Norge. Men siden det nå er flere produktuavhengige entreprenørselskaper i samarbeide med under-leverandører som kan levere totale løsninger, er konkurransen blitt større, noe som selvfølgelig kommer energiselskapene til gode.

Netcontrol er desidert markedsleder på levering av SCADA systemer i Sverige og Finland, i Norge er vi ennå ikke så store. –Vi skal vokse oss større, ikke bare her på Østlandet, men i hele Norge, sier Thor Røhne, Netcontrols salgsansvarlige i Norge.

Vi ser for oss en stor vekst i årene fremover på bakgrunn av alt som skal gjøres etter flere nye myndighetskrav som stilles til energiverkene. Ettersom kravene til informasjon og kravene til pålitelighet øker, må også energiselskapene oppgradere systemene sine.

Les mer i Volt nr 4-2013.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen