Topmenu

Spennende fremtid

Nettpartner AS er landets største entreprenør innen tjenester til nettselskaper, og er et selskap med høye ambisjoner. Konsernsjef Arild Borgersen tror fremtiden blir spennende for norsk elforsyning. Han deler noen av sine tanker om både dette og virksomheten han leder.

Konsernet omsetter for over en milliard i året, og har totalt nærmere 570 ansatte. Virksomheten er fordelt i tre selskaper: Nettpartner Drift, Nettpartner Prosjekt og Nettpartner Bane.

– Nettpartner Drift jobber med service og mindre prosjekter knyttet til distribusjonsjobber, i størrelsesorden 5–10 millioner kroner, mens Nettpartner Prosjekt i hovedsak opererer på sentral- og regionalnettet, der de tar oppdrag opp mot 200 millioner kroner. Vi er åpne for større prosjekter, og det ser vi som et fremtidig mål, men det er også en modning for oss. Nettpartner Bane er nysatsningen. Her har vi litt mindre bemanning, og vi ser for oss en viss grad av innleie på denne virksomheten, forteller Arild Borgersen.

Han legger ikke skjul på at konsernet har store vekstambisjoner. De har tro på både markedet og egne ambisjoner.

– Vi tror ikke nødvendigvis at det å være store har en kjempeverdi i seg selv, men det kan ha positiv effekter. For eksempel ved at markedet alltid vil se på de største aktørene. Det vil være en oppmerksomhet knyttet til de store. Man blir forespurt av myndigheter, og får være med i dialog rundt ulike spørsmål. Dessuten tiltrekker større selskaper seg ofte også kompetanse. Noen vil selvsagt se på store virksomheter som mer kompliserte, grunnet større byråkrati. Men det prøver vi å unngå: Vi ønsker å beholde gründerånden.

Nettpartner AS er størst på de tjenestene de leverer i Norge – og de opererer ikke i utlandet. Men dette er under kontinuerlig evaluering. Et annet spennende fremtidstema er den nye kontrollforskriften som gjøres gjeldende sommeren 2016.

– Nå må Nett-Norge, og spesielt de som har egne entreprenør-AS-er, bestemme seg om de skal åpne sitt eget marked, slik at de AS-ene som ligger i de konsernene må konkurrere med andre, eller trekke AS-ene inn i nettvirksomheten. Det er valg som må gjøres, og der er vi spente på hva de ulike nettselskapene velger. Vi håper på den modellen der man åpner for konkurranse, for det vil være mest effektivt for norsk el-forsyning å få inn konkurranseelementet. Hele vår eksistens bygger jo på det. Det blir spennende å se hvordan ulike aktører, regionale spesielt, agerer. Spennende tider, sier konsernsjefen.

Les mer i Volt nr 9-2015

–  Nå må Nett-Norge, og spesielt de som har egne entreprenør-AS-er, bestemme seg om de skal åpne sitt eget marked, slik at de AS-ene som ligger i de konsernene må konkurrere med andre, eller trekke AS-ene inn i nettvirksomheten, sier konsernsjef Arild Borgersen i Nettpartner AS.

– Nå må Nett-Norge, og spesielt de som har egne entreprenør-AS-er, bestemme seg om de skal åpne sitt eget marked, slik at de AS-ene som ligger i de konsernene må konkurrere med andre, eller trekke AS-ene inn i nettvirksomheten, sier konsernsjef Arild Borgersen i Nettpartner AS.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen