Topmenu

Spesialister på kabelutstyr

ProCab har siden starten av år 2000 med suksess holdt seg til en smal nisje: kabelskjøter, endeavslutninger, kabelklammer og tilbehør til dette. I selskapet jobber mennesker med lang og omfattende erfaring fra energibransjen, og det kommer godt med når de lager detaljerte monteringsanvisninger for produkter til et bredt spekter av kabelprodukter.

Terje Falla startet selskapet sammen med Inge Århus ved årtusenskiftet, og er daglig leder. Per Lund kom inn som markedssjef i 2005. Begge startet de sine karrierer i 1973, Terje i Asker e-verk og Per i Drammen energiverk. Gjennom innholdsrike karrierer jobbet de sammen i flere perioder i andre selskaper, før Terje fikk overtalt Per til å begynne i ProCab. Per innehar Installatør-autorisasjon for både LSP og HSP.

Etter et trangt oppstartsår med 800 000 i omsetning og et minimum av lønn, har firmaet hatt en jevn økning, med noen gode hopp innimellom.

– Hele tiden har vi hatt minst to ben å stå på. Nå stammer 40 % av omsetningen fra offshore- og skipsinstallasjon, og 60 % fra energiverk, entreprenører og industri. Det går i kabelskjøter og endeavslutninger 1–36 kV, kabelklammer, verktøy og tilbehør til dette. Det er i hovedsak det vi jobber med. Vi er ganske smale, men gode på det vi gjør, sier Per Lund.

– For eksempel har de aller fleste oljeplattformene i Nordsjøen kjøpt kabelskjøter av oss, som vi har spesialdesignet for denne bransjen og for de kablene som brukes der. Det vi har lært av offshore-produkter, har vi kunnet bringe inn i landmarkedet, forteller Terje Falla.

Det stilles stadig strengere krav til materiell brukt på land, og mye av dette er arvet fra oljeindustrien.

– REN vil for eksempel komme med et krav til nettstasjonene som blir bygget i Norge, at det skal være halogenfritt og selvslukkende materiale. Der har vi produkter ferdige til fordi vi har jobbet innenfor offshore-industrien. Dette blir et veldig viktig moment for oss fremover, sier Lund.

– Ja, det kommer mer og mer. For bygningsindustrien har de samme utfordringene når det gjelder brann, som offshore-industrien har hatt. Skipsindustrien er heller ikke fritatt for dette. Det omsettes veldig mange gamle båter med gammel PVC-isolert kabel. Det handler om at branner ikke skal spres med kabel, og at om kabelen brenner, skal det ikke spres giftstoffer. Det har offshore-industrien lært oss mye om, fortsetter Falla.

Med de ansattes bakgrunn fra e-verk har ProCab kunnet bruke den praktiske kunnskapen som basis for alt de har gjort.

– Jeg tror vi var de første i Norge som laget montasjeanvisninger i fargebilder, hvor vi gjennomgikk hver enkelt montasje av endeavslutning og skjøt i detalj, trinn for trinn, med bilder som var helt identiske med det som skulle gjøres ute i grøfta. Det tror vi har betydd mye underveis, sier den daglige lederen.

I dag har de en god omsetning som holder godt liv i 8–10 mennesker, og de tror at de fortsatt har en god fremtid foran seg, for nå begynner det virkelig å ta av, og da særlig mot offshore-industrien.

– Man ser på det konseptet med kabelskjøting som aktuelt når gjelder bygging av oljeplattformer. Man bygger moduler på forskjellige steder, og så har man et sentralt sted hvor man setter sammen disse modulene, og da er det en fordel å ha lagt kablene på forhånd, og så må de spleises på det aktuelle samlingspunktet. Da blir det behov for veldig mye kabelskjøter, som vi har i programmet allerede, og har gode referanser og testdokumentasjon på, forteller Terje Falla.

– Hver av disse kabeltypene krever en egen montasjeanvisning, for alle kablene har forskjellig struktur og oppbygging. Det legger vi mye vekt på, og det har jo bakgrunn i at vi har jobbet med kabel- og kabelutstyr helt tilbake på 70-tallet. Den gangen var det et håndarbeid å jobbe på et e-verk, og det var ganske mye arbeid og kompetanse forbundet med en skjøt den gangen, sier Per Lund.

Les mer i Volt nr 5 – 2016

Terje Falla og Per Lund

Terje Falla og Per Lund

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen